پیغام خطا

  • Deprecated function: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once() (خط 23 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
  • Deprecated function: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once() (خط 24 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).

اعتقادات بابیت

11/17/1396 - 10:51

علی‌محمد شیرازی پیشوای مسلک بابیه و مبشّر بهائیت در لوحی که به خط خود نوشته، مدعی شده است که خدا، مقام خداوندی را به هرکس بخواهد می‌بخشد! اما به راستی اگر قرار باشد که خداوند مقامی مشابه خود را به دیگران ببخشد، که این امری ممتنع و محال عقلی است؛ زیرا موجود بی‌نهایتی که دارای احاطه‌ی قیّومی کامل بر تمام عوالم است، تعدد نمی‌پذیرد.

11/17/1396 - 10:46

پیروان علی‌محمد شیرازی (این پیشوای دروغین جریان بابیت)، به دلیل عدم شناخت از خداوند، مقام او را در حد کسی چون علی‌محمد شیرازی تنزل داده‌اند. همچنان که نویسنده‌ی بابی ذات خداوند را از صفات تهی دانسته و مدعی می‌شود: «و مراد از اقرار به توحید صفات، آن است که مظهر جمیع اسماء و صفات حضرت حق، همان حضرت نقطه (علی‌محمد شیرازی) است».