اسلام آمریکایی

دروغ پردازی های وهابیت نسبت به شیعه
09/01/1400 - 13:00

رسانه‌های وهابی به منظور اختلاف افكنی و تحريك برادران اهل سنت به نفع فرقه‌ی منحرف وهابيت و در نهايت سياست نخ نماي «تفرقه بينداز و حكومت كن»، با حمايت مالی رژيم سعودي و محوريت اطلاعاتي آمريكايی – انگليسی سر پا هستند، 24 ساعته گزارشات و تصاوير كذب منتشر می‌كنند.

دیدگاه مقام معظم رهبری در مساله شیعه انگلیسی
09/01/1400 - 09:59

امروز دستهای استعماری که در طول قرنهای گذشته سعی میکردند بین شیعه و سنّی اختلاف ایجاد کنند، امروز هم تلاش میکنند برای این‌که بین شیعیان و سنّیان، کینه و برادرکشی و اختلاف به‌وجود آورند. شما مردم هوشمند باید مراقب باشید.

صفحه‌ها