اخلاق

اخلاق خلیفه دوم
11/11/1400 - 11:14

برخی بر این عقیده هستند که خلیفه دوم فردی خوش‌رو و خوش اخلاق بود، حتی رفتار وی با قاتل خود یعنی ابولؤلؤ نیز با لطافت و نرمی بود. اما با بررسی متون تاریخی و روایی خلاف این عقیده ثابت می‌شود؛ زیرا یکی از خصلت‌های معروف خلیفه دوم که در نقلها آمده، اخلاق تند و رفتار خشن او با مردم و به خصوص با خانواده‌اش است.

08/13/1399 - 10:28

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) پیامبر همه جهانیان است و تنها پیامبر مسلمانان نیست و به کار بردن تعبیر «پیامبر اسلام» درست نیست و این واژه ساخته غربی‌ها است تا از شأن و مرتبت رسول الله کم کنند...

12/03/1396 - 20:19

در جریان شکل گبری و استحکام دین مبین اسلام جنگ‌های بسیاری رخ داده است، ولی آنچه که حائز اهمیت است، تفاوت دیدگاه رسول خدا با خلفای بعد از اوست. حضرت رسول نهایت رافت و مهربانی را نشان می داد و از اسلام یک چهره ایی زیبا به نمایش می‌گذاشت تا بتواند افراد بیشتری را به اسلام گرایش دهد. برخلاف جنگ‌هایی که برخی از صحابه انجام دادند.

08/24/1396 - 11:50

امامان شیعه در راستای آیات الهی که امر به حسن برخورد با سایرین را ببان نموده است، پیروان خود را به رفتن به عیادت مریض، شرکت در نماز جماهعت و حتی تشییع جنازه سایر مسلمین توصیه نموده‌اند.

07/24/1396 - 13:18

هدف از وحدت، تکیه بر مشترکات بین همه مسلمین و در صفوف واحد قرار گرفتن ایشان در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام است.

11/24/1392 - 07:31

اسلام عزیز دینی اخلاق محور بوده و علارغم تبلیغات سوء ایادی استکبار و غرب که در تلاشند تا چهره ای خشن از اسلام معرفی کنند، شدیداً به اخلاقیات در تمامی شئون اسلامی سفارش می کند.