احمد بصری

احمد بصری
05/21/1402 - 09:32

عباس فتحیه با مغالطه‌ای آشکار بیان می‌کند که برخلاف تصور عموم، آن کسی که در بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود، احمد بصری است؛ درصورتی که آن کسی که بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود، کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند و به اعتراف احمد بصری، این وظیفه توسط حجت بن الحسن(ع) انجام می‌شود.

09/20/1397 - 15:42

بنا به فرمایش امام (علیه‌السلام) در ادامه همین روایت مردی که پیش از ظهور امام مهدی هشت ماه شمشیر به دوش می‌گذارد به سمت بیت المقدس می‌رود و پیش از رسیدن به آن‌جا می‌میرد و پیش از رسیدن به آن‌جا می‌میرد در حالی که احمد همبوشی مدعی است می‌خواهد پس از پایان یافتن حیات امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) زنده بماند و جانشین آن حضرت شود!