ازدواج در بهائیت

  • 1401/08/01 - 13:28
فرقه بهائیت در راستای اباحه گری خود، تا یک قرن و نیم پس از ادعای پیامبری حسینعلی نوری، تصمیم گیری در رابطه ازدواج با محارم را به پیروانش واگذار کرده بود. سرانجام چند سال پیش تحت فشار افکار عمومی ناچار به ممنوع کردن ازدواج با محارم و تعریف از محارم، به محارم در اسلام می شود.
ازدواج با محارم در بهائیت, ازدواج با محارم, حکم لواط در بهائیت

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تا یک قرن و نیم پس از ادعای پیامبری حسینعلی نوری، ازدواج تنها با زن پدر حرام بود و اختیار ازدواج با سایر محارم، به بهائیان واگذار شده بود: «ازدواج با أقارب به عهده خود نفوس (واگذار) شده است و آن معهد أعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با أقارب، مقتضی نمی داند.»(1)

تشکیلات بهائیت سرانجام پس گذر از یک قرن و نیم از (به اصطلاح) بعثت پیامبرنمای بهائی، تحت فشار افکار عمومی ناچار به ممنوع کردن ازدواج با محارم می شود. تشکیلات بهائیت در پیامی که سال 2019 م منتشر کرد، مدعی شد که از سال 2010 ممنوعیت ازدواج با محارم و تعریف از محارم، به محارم در اسلام را رسماً اعلام کرده است!(2)

دفاع بهائیان از جریان همجنس بازی هم شاید در راستای طفره رفتن پیامبرنمای بهائیت از بیان حکم این فساد بزرگ باشد: «قَد حُرّمَت عَلیکُم أزواجَ آبائکُم إنَّا نَستَحییَ أن نَذکُر حُکم الغِلمان ؛(3) زن های پدرانتان بر شما حرام است و ما حیا می کنیم که حکم پسرها (همجنس بازی) را ذکر کنیم.»

پی‌نوشت:
(1). هلن باست هورنبی، انوار هدایت، ص 488، شماره: 1289.
(2). دارالانشاء بیت العدل، رونوشت: محفل روحانی ملی کانادا، ترجمه ای از نامه دارالانشاء بیت ‌العدل خطاب به یکی از احبّاء، مورخ: 15 ژانویه، 2010 م.
(3). حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص 104، بند: 107.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.