معرفی کتاب مقدس مسیحیان(قسمت دوم)

  • 1401/07/27 - 16:10
مسیحیان علاوه بر عهد عتیق، عهد جدید را نیز معتبر می دانند. تعداد کتاب های عهد جدید 27 عدد است که بنا بر ادعای مسیحیان برخی مانند انجیل متی و یوحنا و بعضی رسالات توسط حواریون و برخی دیگر مانند انجیل لوقا و مرقس و رسالات پولس، توسط یاران حواریون نوشته شده اند.
معرفی کتاب مقدس مسیحیان

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسیحیان علاوه بر عهد قدیم کتاب هایی موسوم به عهد جدید را در شمار کتب وحیانی خود می دانند. عهد جديد شامل اناجيل اربعه و رسالات و نامه های حواريون و ساير پيشوايان اوليّه اين ديانت را شامل می شود. تعداد این کتب در مجموع 27 کتاب است.

بی شك حضرت عيسی (علیٰ نبینا و آله و علیه السلام) كسی را مأمور تدوين و جمع آوری بيانات خود ننموده است اما بعد از ايشان مبلّغان اين آيين به فكر تهيه و نوشتن مطالبی افتادند.

اناجيل اربعه كه از اساسی ترين كتاب های عهد جديد به شمار می آيند عبارتند از:

1. انجيل متی: چنانکه گفته می شود متی انجيل خود را برای خوانندگان يهودی نوشت.
2. لوقا: لوقا پزشك يونانی و همسفر پولس در مسافرت های تبليغی بود و انجيل خود را برای هدايت رومیان و افراد غير يهودی نوشت. مخاطب او تيوفلس از اشراف روم است.
3. انجيل مرقس: هم سفر پولس بود انجيل خود را براي ايمان آوردگانی از روم كه بت پرست بودند، نوشته است.
4. انجيل يوحنّا: به اعتقاد مسیحیان یوحنایی که انجیل کنونی را نوشته از حواريون بوده است و اين انجيل به سبك ديگری نوشته شده است كه تفاوت زيادی با اناجيل سه گانه مذكور دارد.
اناجيل چهارگانه صد در صد با هم مطابق نبوده و هر كدام حاوی مطالبی است كه برخي از آنها در برخی ديگر وجود ندارد و اساسا نويسندگان اناجيل اربعه مشاهدات و استنباطات خود را نوشته اند. لوقا این ادعا را با این جمله تایید می کند: «از آن‌جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید، چنانچه آنانی که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانیدند، من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایة به تدقیق در پی رفته، به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفلس عزیز.»(لوقا 1:1)
بعد از اناجيل، كتاب اعمال رسولان قرار دارد كه توسط لوقا نوشته شده است.

رسالات پولس: پولس نامه هايی به اشخاص و مجامع مختلف مسيحی در آسيا و اروپا نگاشته و بيشتر بر نفی شريعت تأكيد دارد. تعداد این رساله ها 13 است:
1. نامه به روميان كه حاوي 16 فصل مي باشد.
2. نامه اول و دوم به قرنتيان.
3. نامه غلاطيان.
4. نامه به افسيان.
5. رساله به فيليپيان.
6. رساله به كولسيان.
7. رساله اول و دوم به تسالو نيكيان.
8. رساله اول و دوم به تيموتاوس.
9. رساله به تيطس.
10. رساله به فليمون.
سایر رسالات:

1. نامه به عبرانيان: كه مخاطب آن يهوديان عبرانی كه مؤمن شده بودند و نويسنده اش معلوم نيست. به گمان برخی این رساله توسط پولس نوشته شده.
2. رساله يعقوب: يعقوب از ديدگاه مسيحيان جزء حواريون بود كه اين نامه را نوشته است.
3. رساله اول و دوم و سوم يوحنّا.
4. رساله يهودا.
5. مكاشفه يوحنا.
6. نامه اول و دوم پطرس: حواری بوده است كه كليسای واتيكان مقر پاپ به روی قبر او بناء شده است.

نتيجه آنچه كه در اين دو مقاله مقاله مختصر بيان شد تقسيم بندی مختصری از كتب يهودی و مسيحی كه به عنوان كتب مقدس و كتب های اصلی بيان شد.
در طول زمان از طرف عالمان و نويسندگان يهودی و مسيحی كتاب های زيادی در زمينه اخلاق و عرفان ـ تفسير كتب مقدس ـ تاريخ و غيره نگاشته شده است كه اكثراً به زبان اصلی می باشند ولی مرجع اكثر كتب مذكور همان كتاب های عهد عتيق و جديد مذكور می باشند.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.