ناله‌ی دراویش از ارتباط ایران و چین

  • 1400/01/14 - 07:59
با همه این تفاصیل ، رسانه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات، هم‌صدا با مقامات آمریکایی، حمله همه جانبه‌ای را علیه این توافق به راه انداخته‌اند و مضحک ماجرا، هم آوایی قطب خودخوانده و متوهم فرقه منحرف گنابادیه با مخالفین است. اسماعیل صلاحی ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به کشتار مسلمانان چین، مخالفت مشی فرقه‌اش را با هرنوع خشونت و خونریزی یادآور شد و همه مردم را به صلح و سلم و راستی در گفتار و پندار و رفتار دعوت کرد!

پایگاه جامع فرق ادیان ومذاهب - پنجاه سال از شروع برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و چین می‌گذرد که سند برنامه همکاری جامع دو کشور، موسوم به برنامه ۲۵ ساله در قرن جدید شمسی امضا شد. در این ســند، طرفین تنها بر یک نقشه راه و چشم انداز روابط همه جانبــه بــرای تحقق مشــارکت جامع راهبــردی و ارتقای عملی آن توافق کرده‌اند که تحقق هر بخشی از آن می‌تواند هر دو کشور را منتفع کند. نکته مهم و قابل توجه اینجاست که هیچ قراردادی بین ما و چین منعقد نشده و این تنها یک توافق کلی برای افزایش مراودات و ارتباطات در بخش‌های مختلف است.

برخلاف برخی از کشورها که تاریخ آنها پر از دخالت های ویرانگــر در امور ســایر کشورهاســت و بیــش از عمل اهل لفاظی هستند، چین و ایران تاریخی غنی و پر از مشترکات فرهنگــی و گرایشی جــاودان به صلــح و توســعه دارند و عمدتا تعاملاتی عملگرایانه داشته‌اند. کشور چین بعد از آمریکا بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارد بنابراین تا چند سال آینده دور از ذهن نخواهد بود که این کشور به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان مطرح شود. بدون تردید توســعه روابط با چین، به عنوان کشوری که درحال تبدیل به قدرتمندترین کشــور جهان از نظر اقتصــادی و نظامــی اســت، نه تنهــا برای ایــران، بلکه بــرای هرکشــوری در جهان که پیشــرفت و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی را دنبال می‌کند، یک ضرورت اســت. کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را در دهه‌ی اخیر داشته‌اند، اطلاع دارند که تجارت بین‌الملل از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت بوده است. بی تردید این توافق، بر باد رفتن اهرم فشار غرب علیه ایران را به دنبال داشته و کشور را از زیر فشار تحریم‌های اقتصادی بیرون می‌کشد. توافق ایران و چین آن‌هم در شرایطی که برجام به بن بست رسیده، معنایی جز متضرر شدن امریکا و همپیمانانش ندارد؛ زیرا از منظر آنان نتیجه‌ی اجرای این توافق ، کم اثرشدن فشار حداکثری علیه ایران و نیز بهره برداری چین از یک موقعیت عالی اقتصادی است.

با همه این تفاصیل ، رسانه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات، هم‌صدا با مقامات آمریکایی، حمله همه جانبه‌ای را علیه این توافق به راه انداخته‌اند و مضحک ماجرا، هم آوایی قطب خودخوانده و متوهم فرقه منحرف گنابادیه با مخالفین است. اسماعیل صلاحی ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به کشتار مسلمانان چین، مخالفت مشی فرقه‌اش را با هرنوع خشونت و خونریزی یادآور شد و همه مردم را به صلح و سلم و راستی در گفتار و پندار و رفتار دعوت کرد! وی با بیان این نکته که قتل یک نفر به‌ عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که مردم جهان به صلح و آرامش دست یابند. صلاحی در پایان از دولت‌مردان ایران خواست بجای تکیه بر کمونیست به دول مسیحی نزدیک شوند. سخن‌پراکنی صلاحی در حالی است که جنایت گلستان هفتم و خشونت‌طلبی دراویش هرگز فراموش نمی‌شود و میزان ارزش جان انسان‌ها در نظر ایشان بر همگان آشکار است. مصاحبه‌ی محمد ثلاث، راننده‌ی اتوبوسی که جان سه تن از ماموران نیروی انتظامی را گرفت و بیش از سی نفر از ایشان را زخمی کرد با قاضی پرونده موجود است که می‌گفت: اگر ده‌ها نفر هم کشته می‌شدند، من مقصر نبودم و خدا به من دستور داده بود!

باید از ایشان پرسید حال که نگران جان مسلمانان چین هستید، زمان انعقاد برجام هم نگران جان مردم کشورهایی که تحت ظلم و ستم و حمله مستقیم و غیر مستقیم امریکا و اروپا بودند، بودید؟ مردم عراق، سوریه، لیبی، مصر، فلسطین و یمن، انسان نیستند؟! همان اندازه که مقامات آمریکایی نگران سرنوشت ملت ایران هستند، اصلاح‌طلبان و همپیمانان‌شان ازجمله دراویش هم دلواپس آینده این مرز و بومند پس دور از ذهن نیست که این تفاهم نامه در نظر ایشان ترکمنچای دوم باشد! زمان هوچی‌گری ایشان به پایان رسیده است.

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.