کوروش و قضیه گروگانگیری

  • 1399/07/11 - 18:52
کوروش به ماد حمله کرد و پادشاه ماد از دست او گریخت. کوروش، دختر پادشاه ماد (که آمیتیس Amytis نام داشت) و شوهر او و دو فرزند ایشان را گروگان گرفته و آنان را شکنجه کرد تا پادشاه ماد، خود را تسلیم کند. پادشاه ماد نیز از روی ناچاری، به خاطر نجات فرزندانش تسلیم شد. کوروش در ادامه...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتزیاس Ctesias مورخ و طبیب یونانی، سالیانی بسیار، طبیب مخصوص اردشیر دوم پادشاه هخامنشی و محرم اسرار دربار بود. او پس از اینکه به یونان بازگشت، درباره هخامنشیان و جامعه ایرانی کتابی نوشت.

او می‌نویسد: کوروش به ماد حمله کرد و پادشاه ماد (آستیاگ: Astyages) از دست او گریخت. کوروش، دختر پادشاه ماد (که آمیتیس Amytis نام داشت) و شوهر او (که اسپیتاماس: Spitamas نام داشت) و دو فرزند ایشان را گروگان گرفته و آنان را شکنجه کرد تا پادشاه ماد، خود را تسلیم کند. پادشاه ماد نیز از روی ناچاری، به خاطر نجات فرزندانش تسلیم شد. کوروش در ادامه، اسپیتاماس را کشت و با همسرِ او (آمیتیس) ازدواج کرد.

بنگرید به:

- Photius' Excerpt of Ctesias' Persica, Chapter 1. livius.org
- F. W. König, Die Persika des Ktesias von Knidos, Archiv für Orientforschung Beiheft 18, Graz, 1972. p. 2 no. 2
- Justin, 6.16
- Strabo, 15.3.8
- Ctesias F 9

تولیدی

دیدگاه‌ها

این موضوع از نظر تاریخی غلت است زیرا در رویداد نامه نبونعید که معتبر تر از تاریخ کتزیاس است سپاهیان آستیاگ براو شورش کردند و اورا تحویل دادند

پاسخ به وطن پرست: 1. سند شما برای این ادعا چیست؟ 2. آنچه در این مقاله آوردیم کاملا درست و مستند است. کتزیاس هم پزشک دربار هخامنشی و محرم اسرار و مورد اعتماد هخامنشیان بود. 3. در همان رویدادنامه نبونید که معتبر میدانید آمده کوروش مردم اوپیس را قتل عان کرد. چرا آنجا از پذیرش متن رویدادنامه طفره می‌روید؟ تعصبات قوم قبیلگی و نژادپرستانه سبب نشود که واقعیت‌ها را قبول نکنید.

سند :(رویداد نامه نبونعید، ستون 2،بند های 1و2،ترجمه ارفعی ص29_30) در مطلب آیا کوروش مردم اوپیس را قتل عام کرد در سایت خردگان به شما پاسخ داده شده در ضمن اگر کسی پزشک هر خانه ای باشد از تمام رمز و راز های آن خانه خبر دارد؟!

قضیه قتل عام مردم اوپیس از بدیهیات است و فقط افراد متعصب و نژادپرست چنین بدیهیاتی را انکار میکنند: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3

کتزیاش 17 سال تمام، در دربار هخامنشی زندگی کرد و حتی از جزئی ترین اسرار و مشکلات همسر پادشاه (مثل جوش روی سینه‌ی ملکه) آگاه و آن را درمان کرد! دشمن هخامنشیان هم نبود که اگر بود 17 سال محرم زندگی پادشاه و ملکه نمیشد.

حاجی چه ربطی به کوروش دارد؟!!!!! کتزیاس(کتسیاس) یک پزشک و یک تاریخ نگار اهل سرزمین یونان بود اصلا !!!!! بله در دربار هخامنشیان هم حضور داشت ولی نه در زمان کوروش بزرگ بله در زمان داریوش دوم بود که پزشک مخصوص همسر داریوش دوم یعنی پروشات است داریوش دوم یا همان وهوکه سومین پسر اردشیر یکم یعنی نهمین پادشاه هخامنشی بود!!!!! این کتزیاس علم غیب داشت؟ این بنده خدا چطور در زمان کوروش هخامنش موبه مو باهاشون بود!!!؟؟؟ بعد یک نکته جناب سامان خیلی خیلی خیلی جالب است اینکه جناب کتزیاس ادعا داشت برای نوشتن کتاب های خودش از دفترهای پادشاهی شوش یاری گرفته بود اما بعد از حمله اسکندر مقدونی در مورد تاریخ ایران که چیزی جز گفته های نویسندگان یونانی باقی نمانده بود و نوشته های ایشان با هرودوت که تاریخ را با افسانه پردازی ترکیب می کرد تضاد داشت!!! مخصوصا زمانی که در مورد یک واقعه یکسان هردو تاریخ نگار نوشته اند اما باز هم تضاد داشتن!!!! با بررسی منابع مخالف مشخص شد که کتسیاس دروغ گفته بود!!!! حالا اینا هم به کنار باز یک نکته دیگر کتسیاس ادعا داشت از سالنامه های رسمی ایران و مشاهده های خودش به عنوان پزشک دربار هم استفاده کرد اماااا ایشان حتی بر اساس پژوهش های دیاکونوف کتسیاس حتی بر زبان های شرقی زیاد آشنایی نداشت فقط در حدی که خدمات پزشکی انجام بدهد (منبع:دیاکنوف،تاریخ ماد،27)

کتزیاس پزشک دربار هخامنشی و محرم اسرار دربار هخامنشی بود. طبیعتا در آن 17 سالی که در میان هخامنشیان زندگی کرد از گذشته، تاریخ و عقاید آنان به خوبی آگاه شد. مشخص است کسی که 17 سال در میان هخامنشیان شب و روز زندگی کند و با آنان مراوده داشته باشد زبان آنها را به خوبی یاد میگیرد و نیاز به دبه کردن در این واضحات نیست. کسی که پی واقعیت باشد آن را میپذیرد ولی کسی که تعصبات جاهلانه قومی قبیلگی داشته باشد هزار و یک بهانه میآورد که از پذیرش واقعیت فرار کند.

اما سایت خردگان (بی‌خردگان) قبلاً به دروغگو بودن خود اقرار کرد. این مقاله + فایل صوتی ادمین دروغگوی آن سایت را گوش کنید: https://www.adyannet.com/fa/news/26879

پیام قبلی که با سند مطرح کردم درمورد ماجرای استیاگ هم در سایت قرار بدهید

توهین شما به کوروش و نفی عدالت او ، توهین به قران است چرا که در قران او را پادشاه عادل معرفی کرده اند .

1. توهین نکردیم. بلکه با سند و مدرک یک قضیه تاریخی را بیان کردیم. 2. ذوالقرنین ربطی به کوروش ندارد. نگاه کنید: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.