ایا ایران و کشورها‌ی اسلامی غمگین‌ترین و کشورهای مسیحی شادترین مردم را دارند؟

  • 1398/06/07 - 12:33
عمده کشورهای غمگین صدر این جدول، مسیحی نشین هستند و کشورهای مسلمان سوریه و یمن نیز به دلیل جنگ و نزاع داخلی به ده کشور غمگین جهان پیوستند. با این آمار آیا مبشران مسیحی باز هم می‌توانند ادعا کنند که شاد بودن ملاکی بر حقانیت مسیحیت است؟

عده ای از معاندان و مخالفان نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران، سعی دارند تا کشور ایران را به عنوان کشوری با بیشترین ایام سوگورای معرفی کنند. اما واقعیت آن است که در سال 2018 در ایران از 26 روز ایام تعطیل  16 روز آن متعلق به مناسبت های دینی و مذهبی بوده که 2 روز آن هم در جمعه واقع شده است. از این 16 روز تعطیلی 8 روز آن متعلق به ایام سوگواری و 8 روز آن متعلق به ایام عید و سرور است. در مجموع می‌توان تعطیلات مذهبی در ایران را به 2 بخش تعطیلات رسمی و تعطیلات مذهبی (شیعی) تقسیم کرد که 5 روز تعطیل آن مربوط به تعطیلات اسلامی و 10 روز  بقیه متعلق به  تعطیلات مذهبی است. این در حالی است که متوسط تعطیلات مذهبی در کشورهای دیگر معادل 3/26 روز است. جدول زیر که از سایت خبرنگاران جوان گرفته شده به مقایسه تعطیلات مذهبی، انقلابی و ملی ایران با معدل جهانی می پردازد.

نوع تعطیلی رسمی

ایران

متوسط جهان

مذهبی

15

3/26

انقلابی

4

3/69

ملی

6

5/17

 

غمگین‌ترین کشورها

اگر ادعای مسیحیان برای اثبات حقانیت مسیحیت شادی پیروان آن باشد، باید هم‌اکنون انسان‌های غمگین جهان در کشورهای غیر مسیحی‌نشین ساکن باشند. این در حالی است که بر اساس پرسشنامه آماری نردبان کانتریل[1] شهروندان ده کشور جمهوری آفریقای مرکزی، بوروندی، تانزانیا، سوریه، رواندا، توگوگینه، لیبریا، سودان جنوبی ویمن از حداکثر ده نمره برای رضایت خود از زندگی نمره 2.693 تا نمره3.593 را به خود اختصاص دادند.[2] عمده کشورهای غمگین صدر این  جدول، مسیحی نشین هستند و کشورهای مسلمان سوریه و یمن نیز به دلیل جنگ و نزاع داخلی به ده کشور غمگین جهان پیوستند. با این آمار آیا مبشران مسیحی باز هم می‌توانند ادعا کنند که  شاد بودن ملاکی بر حقانیت مسیحیت است؟

پی‌نوشت:

[1]. در این پرسشنامه از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود با تصور نردبانی، به زندگی خود نمره‌ای بین 10 تا صفر بدهند. بهترین زندگی ممکن را در بالاترین پله با نمره0  و پایین‌ترین پله‌ی آنرا با نمره صفر برای بدترین زندگی ممکن می‌باشد.
[2]. World Happiness Report 2017, Chapter 2, p. 22
http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/HR17-Ch2...

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.