آیا بهائیت به مساوات بشر اعتقاد دارد؟!

  • 1397/07/26 - 10:33
در تبلیغات بهائیت، مساوات و برابری میان بشر، از آموزه‌های پیشوایان این فرقه معرفی می‌شود. این در حالیست که پیشوایان بهائی بر خلاف این شعار، تساوی انسان‌ها را از جهات مادی و معنوی محال دانسته‌اند. با این حال، چه توجیهی برای این تناقض گویی‌های پیشوایان بهائی، غیر از تمسک به دروغ و عوام‌فریبی برای پیشبرد تبلیغات‌شان وجود دارد؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت با مبلّغی بهائی، میزان صحت ادعای برابری انسان‌ها را در باور این فرقه، مورد بررسی قرار دادند:
مبلّغ بهائی: پیشوایان ما برای اعلام مساوات و برابری تامّ میان بشر آمده و لزوم تساوی انسان‌ها را مقتضای عدل و عقل دانسته‌اند؛ همچنان که عبدالبهاء گفته است: «یکی از تعاليم بهاءالله، مساوات بين بشر است و اخوت تام (: برادری کامل). عدل چنين اقتضا می‌نماید كه حقوق نوع انسانی جميعاً محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومی يكسان باشد و اين از لوازم ذاتيه‌ی هيئت اجتماعيه است».[1]
پژوهشگر: چطور چنین ادعایی دارید در حالی که عبدالبهاء (در جایی دیگر)، صراحتاً برابری بشر را محال دانسته است: «مساوات ممكن نيست ... آيا ممكن است نفسی كه در درجه‌ی اعلای عقل است با نفسی كه هيچ عقلی ندارد، مساوی باشد».[2]
مبلّغ بهائی: کاملاً روشن است که از لحاظ عقلی و معنوی، امکان تساوی انسان‌ها وجود ندارد؛ این امرِ پوشیده‌ای نیست و خود مشاهده می‌کنید.
پژوهشگر: جالب است بدانید پیشوایان بهائیت، نه تنها از لحاظ عقلی و معنوی تساوی انسان‌ها را محال دانسته، بلکه حتی از جهت مادی هم تساوی بشر را ممکن ندانسته‌اند: «نه آن‌كه مساوات باشد، بلكه اصلاح لازم است والّا مساوات ممكن نيست، نظم عالم به هم می‌خورد. نظم عالم چنين اقتضا می‌نمايد كه طبقات باشد. نمی‌شود بشر يكسان باشد».[3]
مبلّغ بهائی: از بین رفتن طبقات اجتماعی هم محال هست و بخاطر همین عبدالبهاء فرمودند که باید تعادل ایجاد شود و تعادل امری غیر از مساوات است!
پژوهشگر: پس یا تبلیغات شما در خصوص لزوم تساوی بشر، دروغین و عوام‌فریب هست و یا متعصبانه از تناقض گویی‌های پیشوایانتان دفاع می‌کنید!

پی‌نوشت:
[1]. اشراق خاوری، پیام ملکوت، هند: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 1986 م، ص 30.
[2]. همان، ص 134.
[3]. همان، ص 134.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.