تفکری غلط به نام «قضاوت نکن»

  • 1397/06/19 - 23:37
خوب دیدن بدی‌ها، از بین بردن احساس گناه و پذیرش آن به عنوان بخشی از واقعیت و کمال شخصی، بخشیدن خدا یا شعور برتر به خاطر هر آن‌چه فکر می‌کنیم بد بوده و در زندگی ما پیش آمده، بخشی از نگرش خوش‌بینانه است. اساسا این‌گونه مسائل می‌تواند منافع استکبار جهانی را در یک حاشیه امنیت قرار دهد.

انسان تربیت شده در مکتب تفکر نوین نسبت به پدیده‌ها، رویدادها و پیامدها هیچ‌گونه قضاوتی نمی‌کند بلکه به اتفاقات پیرامونی خود نگرش خوش‌بینانه دارد؛ حتی بدی‌های دیگران را نیز هدیه‌ای الهی تلقی می‌کند: «ظالم و مظلومی وجود ندارد تمام رویدادهای زندگی بنابر دلایلی کامل و بی‌نقص روی می‌دهند. در جهان هیچ اشتباهی رخ نمی‌دهد. هیچ کس به سویت نمی‌آید مگر آن‌که هدیه‌ای را برای تو به ارمغان بیاورد.»[1]
خوب دیدن بدی‌ها، از بین بردن احساس گناه و پذیرش آن به عنوان بخشی از واقعیت و کمال شخصی، بخشیدن خدا یا شعور برتر به خاطر هر آن‌چه فکر می‌کنیم بد بوده و در زندگی ما پیش آمده، بخشی از نگرش خوش‌بینانه است.[2] اساسا این‌گونه مسائل می‌تواند منافع استکبار جهانی را در یک حاشیه امنیت قرار دهد و دست آن‌ها را برای انجام هر کاری باز بگذارد.

پی‌نوشت:

[1]. دوستی با خدا، والش، 1387، انتشارات حمیدا، ص 57.
[2]. نگاهی متفاوت به افکار نیل دونالد والش، حسن زاده، صهبای یقین، قم، ص 182.

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

این جماعت به استکبار و گردن‌کشان که می‌رسند، می‌گویند قضاوت نکنیم! اما به اسلام که می‌رسند مادرزادی قاضی تشریف دارند. این هم از پلیدی پیروان چنین اندیشه‌ای است. یا علی

بله آقای سامان البته نمیدانم این تناقض در رفتار و گفتار به بی انصاف مربوط است یا به جهل یا....

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.