تکفیر شیعه توسط سلفیه تکفیری

  • 1397/05/29 - 19:08
سلفیه تکفیری همه مذاهب اسلامی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد و تکفیرشان فقط به سوی شیعه نیست، هر چند شیعه را به بدترین نوعش تکفیر می‌کنند. آنان شیعه را مرتد و مشرک و خارج از دین می‌دانند.

خلاصه مقاله
سلفیه تکفیری همه مذاهب اسلامی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد و تکفیرشان فقط به سوی شیعه نیست، هر چند شیعه را به بدترین نوعش تکفیر می‌کنند. ابوبصیر طرطوسی در تکفیر شیعه می‌نویسد: «ادله فراوان نقلی و عقلی و ظاهری وجود دارد بر این‌که شیعه رافضی دوازده امامی، طائفه‌ای مشرک و مرتد هستند و از اسلام خارج هستند. آنان دینشان بر کذب و تکذیب استوار است.» این در حالی است که شیعه به سوی قبله نماز می‌خواند و فرایض دینی را انجام می‌دهد.

متن مقاله
سلفیه دارای انشعابات مختلفی است که در یک تقسیم کلان، می‌توان آن‌ها را به دو قسم تقسیم کرد. سلفیه تعدیلی و سلفیه تکفیری. جریان‌های سلفی، مثل اخوان المسلمین را می‌توان سلفیه تعدیلی دانست و جریان‌های وهابی، جهادی و القاعده را تکفیری می‌نامند، چون عقایدشان به گونه‌ای است که دیگر مذاهب اسلامی را تکفیر می‌کنند.
سلفیه تکفیری همه مذاهب اسلامی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد و تکفیرشان فقط به سوی شیعه نیست، هر چند شیعه را به بدترین نوعش تکفیر می‌کنند. مثلاً وهابیت، ماتریدیه و اشاعره را که بزرگ‌ترین مکاتب کلامی اهل سنت است را به راحتی اهل بدعت می‌خواند.[1] اهل بدعت به کسانی گفته می‌شود که در دین چیز جدیدی وارد کرده‌اند و باعث شده‌اند دین از مسیر خودش منحرف شود.
اما تکفیر شیعه توسط سلفیه تکفیری شدت بیشتری دارد، تا جایی که علناً شیعه را متهم به کفر می‌کنند. ابوبصیر طرطوسی یکی از مفتیان القاعده است که شیعه را تکفیر می‌کند. وی در کتاب مجموع فتاوایش می‌نویسد: «فاما الشیعه الروافض فهی کطائفه: طائفه الشرک و زندقه ورده- هذا حکم عام.[2] شیعه روافض مانند طائفه شرک و زندیق و مرتد هستند، این حکم عامی است برای همه شیعیان.»
وی در کتاب دیگرش علناً نسبت کفر به شیعه می‌دهد: «قد تضافرت الادله النقلیه و العقلیه و المرئیه علی ان الشیعه الرافض الاثنی عشریه طائفه شرک ورده...خارجه عن مله الاسلام... دینهم یقوم علی الکذب و التکذیب.[3] ادله فراوان نقلی و عقلی و ظاهری وجود دارد بر این‌که شیعه رافضی دوازده امامی، طائفه‌ای مشرک و مرتد هستند و از اسلام خارج هستند. آنان دینشان بر کذب و تکذیب استوار است.»   
اکنون پرسش این است که چگونه شیعیان را متهم به کفر می‌کنند، در حالی‌که همه شیعیان، به سوی قبله نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، زکات می‌دهند، حج انجام می‌دهند و... آیا قرآن و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنین اجازه‌ای داده است که مذهب یا آیینی را که اصول اسلامی را رعایت می‌کند، فقط به جهت این‌که با افکار خشونت‌طلب عده‌ای موافق نیست را تکفیر کرد؟

نویسنده: مجتبی محیطی

پی‌نوشت:

[1]. بن عثیمین، محمد بن صالح، لقاء الباب المفتوح، ج8، ص29.« هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة، ويقول: نقول: السلفيين أو السلف؛ لأن في ذلك إدخالاً للأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح؟ الجواب: من الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لـ أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم من خالف السلف فيما هم عليه، وفيما خالفهم فيه، فمثلاً: إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكره فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكره». برای دیدن تصویر کلیک کنید.
[2]. ابوبصیر طرطوسی، مجموع فتاوی، 1439-2018م، نشر سایت ابوبصیر، ج3، ص11. برای دیدن تصویر کلیک کنید.
[3]. ابوبصیر طرطوسی، الشیعه الروافض  طائفه شرک  ورده، نشر سایت ابوبصیرطرطوسی، ص6. برای دیدن تصویر کلیک کنید.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.