حکم پیمودن مسافت برای زیارت قبور در بهائیت چیست؟

  • 1397/04/29 - 22:04
پیشوایان بهائیت همگام با جریان وهابیت، پیمودن مسافت برای زیارت قبور را حرام دانسته‌اند. این در حالیست که بهائیان با تأویل‌های نابجا همه‌ساله از سراسر دنیا عازم قبر پیامبرخوانده‌ی این فرقه در اسرائیل می‌شوند. بنابراین، استثنای چنین حکمی، یا به صلاحدید بهائیان صورت گرفته و یا پیشوایان بهائی، در اجرای احکام ساختگی خود مستثنا هستند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیشوایان فرقه‌ی بهائیت همگام با جریان وهابیت، پیمودن مسافت برای زیارت قبور را حرام دانسته و اظهار داشته‌اند: «در بشارت نازل که شدّ رِحال (پیمودن مسافت) برای زیارت قبور جایز نه، این حکم عمومی است مگر مواقع منصوصه و لکن هر مَرقد مُنوری از شهداء و غیر شهداء از أحیاء در هر مملکتی هست، باید نهایت احترام را مجری داشته و زیارتش سبب روحانیت و نورانیت قلب می‌گردد».[1]
این در حالیست که بهائیان با تأویل‌های نابجا همه‌ساله از سراسر دنیا عازم قبر پیامبرخوانده‌ی این فرقه در اسرائیل شده و به سهم خود، صنعت گردشگری اسرائیل را رونق بخشیده‌اند؛ همچنان که آیتی (مبلّغ پیشین بهائیت) در نقل این تناقض می‌گوید: «بهاء زیارت قبور را جایز ندانست، ولی پیروانش، با همین تأویل و توجیه‌ها، برای زیارت قبر باب و بهاء به عکا و حیفا می‌روند».[2]
بنابراین، استثنای چنین حکمی توسط بهائیان از دو حال خارج نیست، یا این‌که بهائیان به صلاح‌دید خود احکام به اصطلاح الهی بهاء را تغییر داده‌اند و یا این‌که پیشوایان بهائی، در اجرای احکام ساختگی خود مستثنا هستند.

پی‌نوشت:
[1]. اشراق خاوری، گنجینه‌ی حدود و احکام، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، سوم، 128 بدیع، ص 272.
[2]. ر.ک: عبدالحسین آیتی، کشفف الحیل (3 جلدی)، تهران: بی‌نا، 1340 ش، ج 3، ص 152.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.