مری بویس: موبدان زرتشتی خودشان منابع خود را سانسور و نابود کردند

  • 1397/02/11 - 19:15
موبد اردشیر خورشیدیان به صراحت اعلام کردند مسلمین، منابع زرتشتیان را نابود نکردند و اصولاً نابودی منابع زرتشتی به دست یک دشمن خارجی غیرممکن بود. مری بویس (Mary Boyce) استاد ایران‌شناس دانشگاه لندن، تصریح کرده اند که نابودی (سانسور و حذف) بخش عظیمی از منابع زرتشتی، کار خودِ موبدان بوده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ موبدان زرتشتی در عصر ساسانیان، یا پیروان دیگر ادیان همچون مسیحیان، یهودیان، بودایی‌ها، مانَوی‌ها و... مواجه شدند. پس مناظراتی با آنان داشتند که نتایج آن، مورد پسند زرتشتیان نبود. پس موبدان دست به کار شده و آنچه به نظرشان نامعقول و غیرقابل دفاع بود را از دین خود سانسور و نابود کردند تا دیگران نتوانند به آنان اشکال بگیرند.[1] اما متأسفانه امروز کسانی پیدا می‌شوند که رفتارهای نادرست خود را به گردن دیگران می‌اندازند. مثلاً می‌گویند مسلمانان کتاب‌های ما را نابود کردند! این در حالی است که موبد اردشیر خورشیدیان به صراحت اعلام کردند مسلمین، منابع زرتشتیان را نابود نکردند و اصولاً نابودی منابع زرتشتی به دست یک دشمن خارجی غیرممکن بود.[2] در همین راستا مری بویس (Mary Boyce) استاد ایران‌شناس دانشگاه لندن، تصریح کرده اند که نابودی (سانسور و حذف) بخش عظیمی از منابع زرتشتی، کار خودِ موبدان بوده است.[3] اسکن از متن کتاب:
       
پی‌نوشت:
[1]. بنگرید به: «تحریف عمدی اوستا و منابع زرتشتی به دست موبدان زرتشتی»
[2]. بنگرید.
[3]. مری بویس، تاریخ کیش زرتشتی، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: انتشارات صفی‌علیشاه، ص 242.
 

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تاریخ حقیقی ایران (نقد زرتشت و باستانگرایی) در سروش و ایتاء، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.