سرمگو و اختلاف در اهل حق

  • 1397/02/02 - 13:12
یکی از ویژگی‌های آیین یارسان که مورد تأکید منابع کلامی یارسانیان است. اما اعتقاد به اصل "سر مگو" که پیروان مسلک اهل حق در ماهیت آن اختلاف دارند باعث شده است در فرقه اهل حق بیش از هر فرقه‌ای دیگر تفاوت، تضاد و تناقض آراء دیده شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یکی از ویژگی‌های آیین یارسان که مورد تأکید منابع کلامی یارسانیان است، اصل"سِر‍ّ مگو" می‌باشد که بر پنهان داشتن مبانی و زیرساخت اعتقادی، مسلک اهل حق از دیگران تأکید دارد و پیروان و بزرگان اهل حق قرن‌ها بر حفظ این است کوشا بوده‌اند. اما در دو قرن اخیر برخی از بزرگان، کلام دانان و کلام خوان‌های اهل حق و برخی از پژوهش‌گران غیر اهل حق به‌ویژه پژوهشگران غربی با دسترسی به برخی از دفاتر کلامی اهل حق، اقدام به بیان برخی از اندیشه‌های اهل حق نمودند. اما اعتقاد به اصل "سر مگو" که پیروان مسلک اهل حق در ماهیت آن اختلاف دارند باعث شده است در فرقه اهل حق بیش از هر فرقه‌ای دیگر تفاوت، تضاد و تناقض آراء دیده شود. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، صص 40-38] بنابراین به پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق باید گفت: اولاً اصل "سرمگو" برای شما محصولی جز اختلاف و تشتت آراء نداشته است. ثانیاً اگر باید آن را حفظ می‌کردید پس چرا در دو قرن اخیر مخصوصاً در این سال‌ها بر انتشار اندیشه‌های خود تأکید دارید که خود نشانگر بی‌اعتنایی شما به باور بزرگان و پیشوایان اهل حق است.

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 40-38

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.