آثار اهل حق ردیه‌ای بر یارسانی‌ها

  • 1396/11/14 - 21:53
در رد ادعای کسانی که اهل حق را دینی مستقل می‌دانند باید گفت: تمامی آثار اهل حق مربوط به دوران اسلامی است، هرچند که بسیاری از عقاید اهل حق بر اساس اساطیر افسانه‌ای استوار است، اما این نکته نمی‌تواند دین مستقل اهل حق را اثبات کند. بلکه اهل حق ادامه فِرق غالی شیعه است که در طول تاریخ و در سیر تطور خود به‌صورت ساختار فعلی درآمده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از سرسپردگان فرقه اهل حق در سال‌های اخیر بر طبل استقلال آیین اهل حق از اسلام می‌کوبند و اهل حق را دینی مستقل می‌دانند. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 249] و حال‌آنکه تمامی آثار اهل حق مربوط به دوران اسلامی و منسوب به سده‌های سوم تا سیزدهم هجری قمری است، هرچند که بسیاری از عقاید، آیین‌ها و اندیشه‌های اهل حق، بر اساس اساطیر افسانه‌ای استوار است که هسته مرکزی آنها از اعصار کهن سرزمین‌های غرب ایران است که لایه‌هایی از این باورها در منطقه غرب ایران در دوران اسلامی، در اساطیر و افسانه‌سازی های اهل حق دیده می‌شود. [مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 121] بنابراین با توجه به اینکه آثار فرقه اهل حق مربوط  به دوران اسلامی است، نظریه نو اهل حقی‌هایی که به «یارسانیزم» و «یارسانی ها» مشهور هستند و بر دین مستقل اهل حق تأکید دارند، باطل می‌شود و باید گفت اهل حق ادامه فِرق غالی شیعه است که در طول تاریخ و در سیر تطور خود با تأثیر پذیری از آداب‌ورسوم باستانی که در منطقه غرب ایران موجود  بوده است، به‌صورت ساختار فعلی درآمده است.   

پی‌نوشت: 
فرخ منش، صحبت، مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، چاپ اول، تهران، مؤلف، 1382، ص 249 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه‌ی سرانجام، فرهنگ یارسان شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، ص 249

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.