ادعای زرتشتی بودن اهل حق توسط نویسنده زرتشتی

  • 1396/11/14 - 21:47
«رشید شهمردان» و برخی دیگر از نویسندگان بر زرتشتی بودن اهل حق، تأکید دارند و برای مدعای خود به وجود برخی از اندیشه‌های باستانی در میان پیروان فرقه اهل حق وعدم پایبندی آنان به آداب‌ورسوم اسلامی استناد می‌کنند و حال‌آنکه اهل حق علیرغم عدم پایبندی به برخی از اندیشه‌های اسلامی منکر اصل آنان نیستند و توجه به آداب‌ورسوم ایرانی نمی‌تواند زرتشتی بودن اهل حق را اثبات کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اهل حق دنباله فِرق غالی شیعه، متأثر از ادیان باستانی ایران است که در طول تاریخ و سیر تطور خود به‌صورت ساختار فعلی در آمده است. [درآمدی بر بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 144] یکی از نویسندگان زرتشتی بنام «رشید شهمردان» متوفای 1362 شمسی، از اولین نفرات و پرچم‌داران این نظریه است که اهل حق شاخه‌ای از دین زرتشتی است و به تبعیت از او برخی دیگر از نویسندگان مانند «صدیق صفی‌زاده»در آثار خود و «مراد اورنگ» در مقالاتش بر صبغه زرتشتی بودن اهل حق، تأکید دارند. [مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 119] شهمردان، برای مدعی خود توجه به برخی از آداب‌ورسوم باستانی ایران مانند توجه به آتش و روشن کردن چراغ بر سر قبور مردگان و عدم پایبندی اهل حق به آداب‌ورسوم اسلامی مانند روزه، نماز، زکات، نبوت، قرآن، حج و سایر اصول دینی و همچنین اعتقاد به تناسخ و حلول را، از دلایل زرتشتی بودن فرقه اهل حق می‌داند. [مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 130] اما این سخنان صحیح نیست زیرا اولاً نمی‌توان به‌صرف توجه و انجام برخی از آداب‌ورسوم ملی و باستانی توسط اهل حق، آنان را زرتشتی دانست زیرا در این صورت باید بسیاری از شیعیان و اهل سنت را که به مذهب خود تعصب‌ دارند ولی به آداب‌ورسوم ایرانی مثل روشن کردن چراغ بر قبور درگذشتگان، را زرتشتی دانست و حال‌آنکه چنین نیست. ثانیاً اهل حق علیرغم اینکه پایبندی به بسیاری از آداب‌ورسوم  اسلامی را ندارد، اما منکر اصل آنها نیستند.[مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 131] بنابراین می‌توان گفت شاید اهل حق به عقایدی همچون نبوت، قرآن، نماز، روزه و... با دید دیگری بنگرد، اما این امر نشان دهنده انکار عقاید ذکر شده نیست و به تبع آن نشان‌دهنده زرتشتی بودن اهل حق نیز نمی‌‌تواند باشد و سخن قائلین این قول رد می‌شود.

پی‌نوشت:  
فرخ منش، صحبت، مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، چاپ اول، تهران، مؤلف، 1382، صص 131-130 و 119 
رستمی، منصور، درآمدی بر بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 144

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.