خروس در اندیشه اهل حق

  • 1396/11/09 - 13:32
یکی از پرندگان مقدس در فرقه اهل حق "خروس" است که درباره آن داستان‌ها و افسانه های متعددی در میان سرسپردگان آیین یارسان بیان‌شده است. اهل حق معتقدند ارواح طیبه که لیاقت ارتقاء پیدا کنند در جسم خروس برای قربانی شدن درراه خداوند را دارند، وارد خواهند شد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  یکی از پرندگان مقدس در فرقه اهل حق "خروس" است که درباره آن داستان‌ها و افسانه های متعددی در میان سرسپردگان آیین یارسان بیان‌شده است. برخی از سرسپردگان اهل حق بر این باور هستند که خروس، در اندیشه یارسان به‌عنوان "توتم" برای قربانی کردن مورد احترام است و بر هر خانواده  یارسانی واجب است در هرسال، هشت خدمت که شامل قربانی کردن هشت خروس بالغ است را به‌جا آورد. بنا بر خرافه گویی اهل حق، خروس دارای ذات بابا یادگار- از یاران خاص سلطان اسحاق- است و معتقد هستند ارواح طیبه که لیاقت ارتقاء پیدا کنند در جسم خروس برای قربانی شدن درراه خداوند را دارند، وارد خواهند شد. بنا بر داستان‌سرائی اهل حق، خروس در قرن سیزدهم هجری به حقانیت ذوالنور قلندر-مؤسس خاندان ذوالنوری اهل حق- و یارانش گواهی داده است. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 64-63] بنابراین سادات خاندان ذوالنوری خوردن گوشت خروس را بر خود حرام می‌دانند. [شناخت فرقه اهل حق، ص 47] مطالب مذکور عقیده باطل تناسخ، افسانه‌سازی و خرافه گویی را در اهل حق نمایان می‌کند.

پی‌نوشت:
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1382، ص 47   
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، صص 64-63

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.