دفاتر اهل حق نقل‌های اساطیری و افسانه‌ای

  • 1396/11/05 - 07:59
کلام‌های اهل حق که اشعار و سخنان منسوب به سلطان اسحاق و یاران اوست برای اهل حق چون وحی منزل مورداحترام است. موضوع برخی از این کلام‌ها، افسانه‌ها و نقل‌های اساطیری است که زمان آفرینش و یا وقایع دوره‌های هریک از مظاهر و تجلیات حق‌تعالی را به تصویر کشیده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اهل حق فاقد کتاب معتبری است که بدون کم‌وکاست، مورد تائید تمامی خاندان‌ها و جریان‌های اهل حق باشد. اما کلام‌های اهل حق که اشعار و سخنان منسوب به سلطان اسحاق و یاران اوست برای اهل حق همچون وحی منزل، مورداحترام است. موضوع  برخی از این کلام‌ها، افسانه‌ها و نقل‌های اساطیری است  که زمان آفرینش و یا وقایع دوره‌های هر یک از مظاهر و تجلیات حق‌تعالی را به تصویر کشیده است. این افسانه‌ها به‌شدت تحت تأثیر اساطیر و افسانه‌های ایرانی اسلامی قرارگرفته‌اند و هریک از آنان‌ها، فلسفه عمل یا اعتقادی را در فرقه اهل حق بیان می‌کند و درواقع منشأ دستورات مذهبی و اجتماعی اهل حق است. درحالی‌که اغلب افسانه‌ها و اساطیر کلام‌های اهل حق که به "سرانجام" مشهور است، خام و غیرعلمی است. اما باوجودی‌که بسیاری از سرسپردگان اهل حق این افسانه‌سازی را به خوبی درک می‌کنند، اما برای آن کلام‌ها ارزش قائل هستند. [مقدمه‌ای بر: دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 237] حال باید از اهل حق پرسید مگر می‌شود با نقل اساطیری و افسانه‌سازی، عمل یا اعتقاد را رقم زد؟ شما که آگاهی به افسانه‌ای بودن این کلام‌ها دارید، چرا باورهای مذهبی خود را به آنها درآمیخته‌اید؟     

پی‌نوشت:
فرخ منش، صحبت، مقدمه‌ای بر: دین و روان با تأکید بر اهل حق چاپ اول، تهران، مؤلف، 1382، ص 237

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.