ادعای جدید در مورد فرقه اهل حق

  • 1396/10/30 - 10:55
امروزه برخی از کلام‌دانان فرقه اهل حق معتقد هستند که آیین یارسان، دین یا آیین حقیقت است و مبنای آن بر محبت و عشق استوار است، و نیازمند به مباحث علمی نیست.این در حالی است که محبت و عشق هم تعریف، تفسیر و مبنا دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– امروزه برخی از کلام‌دانان فرقه اهل حق معتقد هستند که آیین یارسان، دین یا آیین حقیقت است و مبنای آن بر محبت و عشق استوار است، و نیازمند به مباحث علمی نیست. این گروه معتقدند، به‌جای تبیین و تحلیل علمی مبنای و باورهای آن، اظهار می‌دارند که این اندیشه با منطق و تبیین و تفسیر نمی‌شود، لذا به برهان نیاز دارد و نه درصدد مطالعه‌ی تطبیقی برمی‌آیند، و هرکسی به‌زعم خود تفسیر و تحلیلی دارد. این در حالی است که محبت و عشق هم تعریف، تفسیر و مبنا دارد.[ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 172] حال باید به این گروه از اهل حق گفت، مگر می‌شود که در باور و اعتقادی جایی برای مباحث علمی نباشد؟ مگر می‌شود هرکسی تفسیر خود را ارائه کند زیرا منجر به تفسیر به رأی می‌شود؟  

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، قم، رسالت یعقوبی، چاپ اول، 1396، ص 172

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.