آموزه‌های اهل حق حاصل برداشت‌های سلیقه‌ای

  • 1396/10/17 - 10:16
برخی از اختلافات و آرای گوناگون در میان سرسپردگان آیین یارسان، نشانگر برداشت‌های متفاوت آنان از متون کلامی این فرقه است که با توجه به برداشت کلام دانان و کلام خوانان این فرقه، حاصل می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  برخی از اختلافات و آرای گوناگون در میان سرسپردگان آیین یارسان، نشانگر برداشت‌های متفاوت آنان از متون کلامی این فرقه است. اهل حق با توجه به اینکه مرکز آموزش تعلیمی از ابتدا نداشته‌اند و تعالیم خود را در مراسم"جم" و در "جم خانه" فرامی‌گیرند، در نزد ایشان، معیار معانی دفاتر و کلام های آیینی،"کلام دانان" و"کلام خوانان" است. سرسپردگانی که در کلام دانی و کلام خوانی فعالیت می‌کنند، میزان آگاهی آنان از متون اهل حق به‌اندازه دفاتر کلامی است که در اختیاردارند، هرکس که دفاتر بیشتری در اختیار داشته باشد نسبت به دیگران از آگاهی گسترده‌تری برخوردار است. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، صص 197-196] بنابراین اکثر آداب‌ورسوم اهل حق، حول برداشت‌های سلیقه‌ای بزرگان این فرقه است که در برخی از موارد حکایت از تناقض‌گویی در میان خاندان‌های مختلف اهل حق است که بی‌پایه و اساس بودن آن آداب‌ورسوم را می‌رساند.

 پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 197-198

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.