یارسانیزم و حمله به جامعه اهل حق و سادات

  • 1396/10/17 - 10:34
جریان نوظهور "یارسانیزم" که در سال‌های اخیر با القای دین مستقل اهل حق، در میان پیروان آیین یارسان مخصوصاٌ نسل جوان این فرقه، فعالیت می‌نماید، جامعه اهل حق را متهم به عدم آگاهی و واقع‌بینی کرده و سادات این فرقه را سرمنشأ ایجاد اختلاف در فرقه اهل حق معرفی می‌نماید و در پی ایجاد مقام و موقعیت برای خود است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– جریان نوظهور "یارسانیزم" که در سال‌های اخیر با القای دین مستقل اهل حق، در میان پیروان آیین یارسان مخصوصاٌ نسل جوان این فرقه، فعالیت می‌نماید، جامعه اهل حق را متهم به عدم آگاهی و واقع‌بینی کرده و سادات این فرقه را سرمنشأ ایجاد اختلاف در فرقه اهل حق معرفی می‌نماید و می‌گویند:" اختلاف بین مردمان اهل حق در مناطق مختلف بر سر مسائل وارده و غیراساسی که همه ناشی از عدم آگاهی و حس واقع‌بینی افراد این قوم می‌بوده، چراکه اگر ایشان به مسائل مطرح‌شده در سرانجام واقف می‌بودند.... دیگر اختلاف پیدا نمی‌کردند..... سر مشاء اکثر این اختلافات از جانب سادات و داعیه‌داران بوده که بعضی از آنها توسط جریان فراماسونری برای تضعیف و در هم شکستن اتحاد یارسانیان برای پیشبرد اهداف و سیاسات‌های اتخاذشده، منحرف گردیده."[تاریخ و فلسفه سرانجام، صص 244-243] حال از این جریان باید پرسید شما به چه دلیل برداشت خود را از متون کلامی اهل حق صحیح می‌دانید؟ شما که خود، این جامعه را منحرف می‌دانید، چرا از این آیین تبعیت می‌کنید؟ شما که سادات اهل حق را منحرف می‌دانید، چرا خود به آنان سرسپرده شده‌اید و دنباله‌رو عقاید اینان بوده‌اید؟ مطلب مذکور حاکی از این است که سردمداران این جریان در پی ایجاد مقام و موقعیت برای خود، در اهل حق هستند.

 پی‌نوشت:
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، صص 244-243

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.