اهل حق و دونادون

  • 1396/10/17 - 10:21
برخی از پیروان فرقه اهل حق معتقد هستند که "دونادون" یا "گردش متوالی روح در بدن‌های مختلف" با "تناسخ" فرق دارد. ایشان معتقدند که هرچند که در تناسخ و دونادون، خروج روح از بدنی به بدن دیگر وجود دارد اما در دونادون سیر تکامل و وصول به‌حق لحاظ شده است که در تناسخ این دو لحاظ نشده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  برخی از پیروان فرقه اهل حق معتقد هستند که "دونادون" یا "گردش متوالی روح در بدن‌های مختلف" با "تناسخ" فرق دارد. [مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660] ایشان معتقد هستند که  هرچند در تناسخ و دونادون، خروج روح از بدنی به بدن دیگر وجود دارد ولی در اندیشه اهل حق، دونادون موجب تکامل و زمینه ساز وصول به‌حق است درحالی‌که در تناسخ تکامل لحاظ نشده است.[بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، ص 70] اما با توجه به معنایی که از تناسخ شده است، تناسخ به معنای "خروج روح از بدنی به بدن دیگر غیر از بدن اول است."[الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج 9، ص 4] و در دفاتر و کلام‌های اهل حق، معنای تناسخ که خروج روح از بدنی و وارد شدن آن در بدن دیگر آمده است و لحاظ کردن و عدم لحاظ تکامل و وصول به‌حق هیچ تأثیری در ماهیت دونادون = تناسخ ندارد.[بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، ص 70]         

پی‌نوشت:
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی، دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 660 
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة، ج 9، چاپ اول، تهران انتشارات بنیاد حکمت متعالیه صدرا، 1382، ص 4 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 70

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.