اهل حق و آیین هندو

  • 1396/10/17 - 10:08
برخی از پژوهشگران خواسته‌اند از طریق دونادون یا اعتقاد به گردش روح = تناسخ بین اهل حق و هندوها که معتقد به تناسخ هستند و حال آنکه اهل حق و پیروان آیین هندو در کیفیت اعتقاد به تناسخ باهم اختلاف دارند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از پژوهشگران خواسته‌اند از طریق دونادون یا اعتقاد به گردش روح = تناسخ بین اهل حق و هندوها که معتقد به تناسخ هستند، ارتباط ایجاد کنند. بنابر متون آیینی اهل حق برخی از بزرگان این فرقه مانند"بابا هندو" و دیگران از هندوستان به پردیور آمده یا قبلاً به یارسانیان پیوسته‌اند و احتمال دارد برخی از عقاید، آداب‌ورسوم هندوها، مثل "تناسخ" را به اهل حق وارد کرده باشند اما قانون "تناسخ" یا "کارما" در آیین هندو، مستقیم و عیناً در اهل حق انعکاس نیافته است بلکه اعتقاد به تناسخ در اهل حق هندو باهم تفاوت‌های دارد: اولاً در قانون تناسخ یا"کارما" هندوها، تولد و مرگ حد معینی ندارد و حال‌آنکه در آیین یارسان هزار و یک دون برای وصال به‌حق مطرح‌شده است. ثانیاً مقامات آیینی اهل حق از زندگی دُونی خود گزارش و گواهی داده‌اند ولی در قانون کارما چنین گواهی دادن‌هایی وجود ندارد. بنابراین ارتباطی بین اهل حق و هندو وجود ندارد بلکه برخی از اندیشه‌های اهل حق متأثر از آن است. [ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، صص 62-60] 

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 62-60

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.