اهل حق ومهر پرستی

  • 1396/10/14 - 12:11
برخی از نویسندگان اهل حق سعی دارند با توجه به اشتراکاتی که بین اهل حق و آیین مهرپرستی که یکی از ادیان باستان ایران است، اهل حق را ادامه مهرپرستی معرفی کنند اما مطالعه تطبیقی بین این دو آیین نشان می‌دهد که وجه اختلاف بین اهل حق و مهرپرستی در مسائل بنیادی بسیار زیاد است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از نویسندگان اهل حق مانند "ایرج بهرامی" در کتاب "اسطوره‌ی اهل حق" سعی دارند با توجه به اشتراکاتی که بین اهل حق و آیین مهرپرستی که یکی از ادیان باستان ایران است، مانند تقدیس اماکنی چون" دکان داود" در شهرستان سر پل ذهاب، ارتباط برقرار کنند و در واقع اهل حق را ادامه آیین مهرپرستی معرفی کنند اما تفاوت‌هایی که بین اهل حق و مهرپرستی وجود دارد این نظریه را تضعیف می‌کند. در اهل حق و مهرپرستی اصل" سر مگو" وجود دارد اما در مهرپرستی بر "سر مگو" تعهد می‌گرفتند ولی در اهل حق تعهدی بر سر مگو وجود ندارد و فقط باورهای آیینی خود را "اسرار" تلقی می‌کنند. در آیین مهرپرستی آزمون ورودی به این آیین را بسیار سخت می‌گرفتند اما در خاندان‌های یارسان آزمون وجود ندارد و فقط مراسمی تحت عنوان "سرسپاری" که امری سهل‌الحصول است، انجام می‌شود. بنابراین مطالعه تطبیقی بین این دو آیین نشان می‌دهد که وجه اختلاف بین اهل حق و مهرپرستی در مسائل بنیادی بسیار بیشتر از موارد اشتراک که عمدتاً در تقدیس اماکن است، بیشتر است و اهل حق نمی‌تواند دنباله آیین مهرپرستی تلقی کرد.[ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، صص 45-41]      

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 45-41 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.