یارسانیزم وحمله به سادات اهل حق

  • 1396/09/11 - 12:24
عدم توانایی متون کلامی و پایین بودن سطح آگاهی سادات و بزرگان فرقه اهل حق که توسط سرسپردگان اطاعت بی‌چون‌ و چرا می‌شدند منجر به ایجاد جریانی تحت عنوان یارسانیزم در این فرقه شده است که به‌شدت سادات و بزرگان اهل حق را مورد حمله قرار داده و به آنها اتهامات بی‌سابقه‌ای زده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  در سال‌های اخیر جریانی در فرقه اهل حق تحت عنوان"یارسانیزم" که داعیه دین مستقل اهل حق را دارد، به وجود آمده است که برخلاف اکثریت سرسپردگان به این فرقه که تعبد محض و بی چون‌ و چرا از بزرگان، مرشدان و سادات خود داشته‌اند و برخی از ایشان را صاحب علم لدنی می‌پندارند[آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 115؛ شناخت فرقه اهل حق، ص 109] به سادات این فرقه حمله کرده و آنان را متهم به: جاه‌طلبی، ترس از دست دادن مقام و موقعیت، خودخواهی، تفسیر به رأی متون کلامی و... می‌کند[تاریخ و فلسفه سرانجام، صص 247- 246] که حاکی از نارسایی متون دینی و کم‌سوادی بزرگان اهل حق است که در طول تاریخ با القای تفکرات خرافی به سرسپردگان فرقه اهل حق نتوانسته‌اند جوانان امروزی فرقه را اغنا کنند که منجر به گرایش برخی از ایشان به چنین جریان‌هایی است.

 پی‌نوشت:
القاضی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، طهوری، 1362، ص 115  
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1382، ص 109  
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، موکریانی، 2009، صص 247-246  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.