نورعلی الهی در وادی مسائل اجتماعی

  • 1396/09/06 - 14:46
نورعلی الهی بعد از چند سال ریاضت، با کنار گذاشتن یک‌باره آن، به مسائل اجتماعی واداری روی آورد، الهی علت روی آوردن خود به مسائل اجتماعی را دستور سلطان اسحاق می‌داند. نورعلی الهی در طول مدت فعالیت اجتماعی واداری خود در اداره ثبت‌احوال و امور قضائی در سمت‌ها گوناگون و شهرهای مختلف کشور فعالیت نموده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نورعلی الهی، بنیان‌گذار جریان مکتب در فرقه اهل حق، در سن 34 سالگی در سال 1308 هجری شمسی یک‌باره گوشه‌نشینی و کِسوت درویشی را کنار گذاشت و با کوتاه کردن محاسن و گیسوان خود به مشاغل اجتماعی و اداری روی آورد. [آثار الحق، ج 1، ص 627] وی با توسل به عوام‌فریبی، علت ورود خود به امور اداری را دستور سلطان اسحاق دانسته و چنین می‌گوید: «زمانی به زیارت حضرت سلطان رفته بودم، ایشان مانند سابق با لباس روحانی ظاهر نشدند و لباسی مثل سربازهای قدیمی عراق به تن داشتند. من در دلم تعجب کردم، ایشان که متوجه شده بودند فرمودند: تو هم باید لباست را عوض کنی و در اداره کارکنی و نباید فقط به هدایت چند نفر در اینجا اکتفا کنی.» [آثار الحق، ج 2، گفتار 74، ص 25] نورعلی الهی در این دوره در دو سازمان دولتی فعالیت داشته است:
1- از سال 1308 تا سال 1313 هجری شمسی خدمت در اداره ثبت‌احوال تهران و کرمانشاه. [آثار الحق، ج 1، ص 627؛ تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 194] 
2- از سال 1313 تا 1336 هجری شمسی خدمت در امور قضائی در شهرهای مختلف کشور. [آثار الحق، ج 1، ص 628، 635، 640، 641، 642، 643؛ تاریخ خاندان‌های حقیقت، صص 196- 194] نورعلی الهی مدعی است که روی‌آوری خود به مسائل اجتماعی به  دستور سلطان اسحاق بوده است که حاکی از عوام‌فریبی و سوء استفاده از جهل مریدان است.

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، ص 627،628، 635، 640، 641، 642، 643    
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 2، چاپ دوم، تهران، جیحون، 1373، ص 25   
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت و مشاهیر متاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها  1381، صص 196-194

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.