بابا حیدر در باور اهل حق

  • 1396/07/17 - 08:18
"باباحیدر" یکی از بزرگان فرقه اهل حق است که خاندان "بابا حیدری" منسوب به اوست. برخی از منابع اهل حق بابا حیدر را از نسل "میرسور" از "هفتوانه" می‌دانند که مظهر "پیررستم" سرسلسله "هفتاد و دو پیر" است و برخی دیگر او را از نسل پیر رستم می‌دانند. مقبره بابا حیدر هم اکنون در شهرستان گیلان‌غرب در استان کرمانشاه قرار دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ "بابا حیدر" یکی از بزرگان اهل حق است که خاندان "بابا حیدری" در فرقه اهل حق منسوب به او است. بابا حیدر در قرن دهم هجری قمری در منطقه کرکوک عراق می‌زیست و شاه مهمان بود.[تاریخ و فلسفه سرانجام، صص 230- 229] در افسانه‌سازی‌های اهل حق بابا حیدر از نسل "سید احمد" ملقب به "میرسور" یکی از "هفتوانه" و مظهر" پیر رستم" سرسلسله یکی از طبقات یاران سلطان اسحاق معروف به "هفتاد و دو پیر" است. بنابر منابع اهل حق سلطان اسحاق به‌ پیر رستم وعده داده بود که در عصری تجلی پیدا خواهد کرد و او را "بابا" می‌خوانند و پیروان فرقه اهل حق معتقد هستند که بابا حیدر دُون و تجلی پیر رستم است. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 229؛ تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 175] بابا حیدر از کرکوک مهاجرت کرده و در منطقه "کفرآور" در شهرستان گیلان‌غرب در استان کرمانشاه، ساکن شد توانست عده‌ای را دور خود جمع کند که لقب "بابا" از طرف آنان به او داده شد. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 230؛ تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 175] بابا حیدر تا آخر عمر ازدواج نکرد و هم اکنون خاندان بابا حیدری از نسل برادرزاده او به نام "بابا اسکندر" هستند. [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 176] برخی از منابع اهل حق "بابا حیدر" را از نسل "پیر رستم" می‌دانند نه دُون او. [برهان الحق، ص 71] هم‌اکنون مقبره بابا حیدر در روستای "باسکله در انبار" در بخش "کفرآور" در شهرستان گیلان‌غرب قرار دارد. مطالب مذکور افسانه‌سازی، تناقض گوئی و وجود عقیده باطل تناسخ را در فرقه اهل حق نمایان می‌کند.

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 73-71  
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها 1381، ص 176-175   
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام، شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، موکریانی، 2009، صص 230-229   

تولیدی

دیدگاه‌ها

در بخش گواور هست نه کفرآور

با سلام خدمت آقا ایمان عزیز: کفرآور از توابع گواور است.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.