ویژگی‌های پلورالیستی حلقه

  • 1396/07/17 - 11:27
محمدعلی طاهری سرکرده‌ی شبه عرفان حلقه مدعی عرفان اسلامی است ولی با مطالعه‌ی آموزه‌های فرقه‌ی حلقه، خصوصیاتی از آن شاهد هستیم که نشان‌دهنده‌ی عدم انطباق آن با اسلام و وجود عقاید پلورالیستی و اومانیستی در آن است که کاملاً با عقاید اصیل اسلامی در تضاد است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با مطالعه‌ی آموزه‌های فرقه‌ی حلقه، خصوصیاتی از آن شاهد هستیم که نشان‌دهنده‌ی عدم انطباق آن با اسلام و وجود عقاید پلورالیستی و اومانیستی در آن است مانند:
1. حلقه و اجتماع نقیضین: بسیاری از عقاید آن با اسلام در تناقض است و می‌دانیم که نمی‌تواند طرفین نقیض، بر حق باشند.
2. عرفان حلقه و امتناع از ایمان: طاهری می‌گوید چون ما تنها فهم قشری از دین داریم، لذا نمی‌توانیم به ایمان حقیقی برسیم.
3. فرقه حلقه و انکار نقش هدایت‌گری دین اسلام: مقتضای هدایت‌گری حق‌تعالی آن است که به موازات تکامل تدریجی بشر، دینی درخور نیازهای برتر انسان عصر نو عرضه کند. ولی طاهری اصرار به صحت و کفایت ادیان منسوخ دارد.
4. فرقه حلقه  و عدم حجیت نصوص: به گفته‌ی طاهری چون برداشت قشری از دین داریم، لذا ظواهر و نصوص متن دین از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود، چون دریافت ما غیرواقع است.[ره‌افسانه(6)، ص 131]

پی‌نوشت:
محمودرضا قاسمی، ره‌افسانه(6)، نشر ذکری، 1395. 

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.