خدای مسیحت هم می‌سوزاند

  • 1396/07/27 - 16:01
علی‌رغم اینکه مبلغان تبشیری سعی دارند که خدای اسلام را خدای ترس و آتش نشان دهند ولی با مراجعه به کتاب‌مقدس مسیحی این نکته دریافت می‌شود که در این کتاب هم خدا، جهنمی پر از آتش و عذاب ابدی برای شریران آماده کرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از ترفندهایی که مبلغان مسیحیت تبشیری برای دورکردن مخاطبان خود از اسلام استفاده می‌کنند عبارت از اینکه به طرف مقابل الغا می‌کنند که: «خدای اسلام خدای آتش است و اگر از دستوراتش گوش نکنی تو را به جهنم و آتش ابدی خواهد انداخت اما خدای مسیحت خدای محبت است و خبری از آتش نیست».[تحقیقات میدانی] اظهارات این افراد باعث می شود که ما به سراغ کتاب مقدس مسیحی رفته و جهنم در آن را بررسی کنیم و ببینیم که در مسیحت جهنم چگونه است؛ جهنم آتش ابدی است [متی، 25 : 41]، خجالت و حقارت جاودانی [دانیال 12 : 2]، ویرانی ابدی [دوم تسالونیکی، 2 : 1] و دریاچه‌ی آتش و کبریت [مکاشفه، 10 : 20] و عذاب جاودانی [متی 25 : 46] است. می‌بینیم که جهنم مسیحی تفاوتی با جهنم از دید اسلام نداشت و اظهارات مسیحیت تبشیری سخنان بی‌اساسی بیش نیست.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی آشنایی با مسیحیت و پاسخ به شبهات، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: n_masihiat@

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.