شاهدبازی وسیله دریافت اسرار از قطب

  • 1396/06/25 - 23:03
برخی از صوفیه یکی از راه‌های دریافت اسرار را شاهدبازی قطب با مرید می‌دانند. محمدعلی کرمانشاهی رواج این انحراف را از فرقه کرامیه می‌داند، زیرا آن‌ها قائل به اباحه‌گری در اعمال بودند و بسیاری از کبائر را برخود حلال می‌دانستند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمدعلی کرمانشاهی دریافت معارف و اسرار توسط شاهدبازی را از انحرافاتی می‌داند که توسط ابوعبدالله کرام، قطب فرقه کرامیه، رایج شد. زیرا او قائل به اباحه‌گری در تمام اعمال بود و می‌گفت: «تمام گناهان از زنا، لواط، استمنا، شهادت به دروغ و بازی با پسران، خواه آشکار و خواه پنهان بر شما رواست، الا شرب خمر چه علانیه و پنهان، زیرا آبروی مردم را می‌ریزد، پس جمله کبائر را بر شما حلال کردم.» [خیراتیه، ج 1، ص 27] بدین‌سبب زیبارویان زیادی به این فرقه روی آوردند، به گمان اینکه بدون عبادت و تنها با شاهدبازی، واصل‌شده و صاحب معارف و اسرار می‌شوند! حال باید از صوفیان پرسید که این چه معارف و اسراری است که با بازی کردن با پسران زیباروی حاصل می‌شود؟

پی‌نوشت:
بهبهانی (کرمانشاهی)، محمدعلی، خیراتیه، نشر انصاریان، قم، 1371 ه‌ق، ج 1، ص 27

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.