یوگا، راهی بن‌بست

  • 1396/05/11 - 19:35
یکی از اهدافی که برای یوگا درنظر گرفته شده، رهایی از رنج و درد و رسیدن به آرامش است. و این کار را با خاموش کردن ذهن و اندیشه انجام می‌دهد. ولی نظر اسلام بر این است که رنج درد همیشه در زندگی انسان وجود داشته و راه فراری برای آن نیست و این مشکلات باید در زندگی مدیریت شود...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هدف ازپایه‌گذاری یوگا رهایی از رنج بود، اما امروزه یوگا بعد از رواج در غرب، چنان گسترش یافت که به هـدف رفع انواع مشـکلات روحی، روانی و جسـمی برآمـده. این گسـترش نشـان می‌دهد انسان معاصـر که بار زندگی مدرن را بر دوش می‌کشد، دچار سـرگردانی و سردرگمی شده و دنبال راه چاره‌ای برای درمان آن است. اما آیا یوگا توانسته مشکلی از مشکلات مردم را حل کند؟ همت اصلی یوگا و هدف نهایی آن، خاموش نمودن ذهن و زدودن رنج از زندگی انسان است. این یک رویکرد سـلبی است؛ زیرا از نگاه قرآن، این دنیا برای انسان، قرین رنج است و ریشه‌کن نمودن رنج و رهایی از آن ممکن نیست «ما انسان را در رنج آفریدیم.»[بلد/4] رنج را از زندگی انسان نمی‌توان زدود بلکه باید آن‌را مدیریت نمود. تنها راه مـدیریت رنـج، پیروی از دسـتورات و برنامه‌های عملی اسـلام است که با بینشـی درست درباره خدا، هستی و انسان و برنامه‌هایی جامع، زندگی او را به سوی سعادت ابدی راهنمایی می‌کند.

پی‌نوشت:
بانک جامع جنبش‌های نوظهور، مرکز تحقیقات قائمیه، نشر موسسه‌ی قائمیه، 1385، ص 1166.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.