عشریه رقمی جادویی، ثروتی نجومی

  • 1396/04/14 - 08:59
صوفیه را باید با بدعت‌هایش شناخت. بدعت‌هایی که هرکدام در جهت منافع و مقاصد مختلفی ایجاد شده‌اند. عشریه ازجمله بدعت‌هایی است که ثروت فراوانی را برای روسای صوفیه به‌همراه داشته است. کما اینکه کاترین پاندر، عشریه را رقمی جادویی خوانده است که گیرنده آن را شخصی توانگر و ثروتمند خواهد کرد. کما اینکه وقتی ملا سلطان گنابادی از دنیا می‌رود، ثروت او را ثروتی نجومی گفته‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عشریهِ ازجمله بدعت‌های است که علی‌رغم سرزنش و مذمت‌های فراوان، سود و ثروت فراوانی نیز برای سران صوفیه به همراه داشته است. کما اینکه کاترین پاندر عشریه را رقم جادویی خوانده است که گیرنده را توانگر می‌کند. (کاترین پاندر، چشم دل بگشا، ص 128) یا محمد قاسم‌آبادی درباره عشریه می‌نویسد: چیزی غیر از درآمد هنگفت نباشد. بدین معنا که اگر فرض کنیم این سلسله در داخل و خارج کشور بیست هزار مرید و پیرو داشته باشد و اگر هر یک از این مریدان در سال، فقط پنج هزار تومان که پولی هم نیست به نام عشریه بپردازند، عایدی عبارت است از یک‌صد میلیون تومان در سال می‌باشد که باعث وسوسه هرکسی می‌شود.» (محمدقاسم آبادی، عرفای نیشابور، ص 95) که البته عشریه خود، درآمدی هنگفت و نجومی خواهد شد. چنانچه وقتی ملا سلطان گنابادی از دنیا می‌رود، ثروت باقی مانده از او را ثروتی نجومی خوانده‌اند. که البته این ثروت نجومی، تحمل عرق شرم این بدعت را بر بزرگان و روسای فرقه آسان می‌کند.
پی‌نوشت:
پاندر، کاترین، چشم دل بگشا، مترجم گیتی خوش‌دل، نشر پیکان، تهران، 1393
قاسم‌آبادی، محمد، عرفای نیشابور، نشر نوند، تهران، 1375

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.