اعتقاد گاتها به توسل و شفاعت (با نگاه به ترجمه اول پورداود)

  • 1396/01/05 - 10:48

موبدان زرتشتی در حال حاضر هرگونه اعتقاد به توسط و شفاعت را منکرند. اما باید دانست که طبق متون مقدس زرتشتیان (به ویژه گاتها، که مشهور به کهن‌ترین بخش اوستا است)، اعتقاد به توسل و شفاعت امری روشن و مبرهن است که متأسفانه موبدانِ زرتشتی آن را مخفی می‌دارند، همانگونه که حقایق بسیاری را از حق‌جویان پنهان می‌کنند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اعتقاد به توسل و شفاعت، از باورهای عامه مسلمین است که برگرفته از قرآن و سنت نبوی است. التزام به این اعتقاد با وجود دروغ‌پردازی‌هایی که تکفیری‌های مسلمان‌نما پیرامون آن صورت می‌دهند، نه تنها یک آموزه‌ی نابهنجار نیست، بلکه ریشه در وحی و عقل دارد. توسل و شفاعت -با وجود معانی مختلفی که پیرامون آن ارائه شده- به زبان ساده بدین معنی است که انسان، اعمال صالحِ خود را برای رسیدن به کمال، کافی نمی‌بیند، لذا دست به دامانِ یکی از اولیاء الهی می‌شود تا او برای وی دعا کرده؛ از او دستگیری کند.

موبدان زرتشتی در حال حاضر هرگونه اعتقاد به توسط و شفاعت را منکرند. هرچند در همین انکار هم دچار اختلافات شدیدی هستند. لکن ما در این نوشتار بر آن هستیم تا نشان دهیم که طبق متون مقدس زرتشتیان (به ویژه گاتها، که مشهور به کهن‌ترین بخش اوستا است)، اعتقاد به توسل و شفاعت امری روشن و مبرهن است که متأسفانه موبدانِ زرتشتی آن را مخفی می‌دارند، همانگونه که حقایق بسیاری را از حق‌جویان پنهان می‌کنند.

توسل وشفاعت‌جویی از فرشتگان بنا بر متن گاتها

در اَوستا، گاتها، هات 31 بند 4 می‌خوانیم: «هنگامی که از راستی (اشا) استغاثه نموده، مزدا و فرشتگانش به یاری خوانده شدند، از اشی و آرمیتی (یاوری طلب گردیده) پس آنگاه ای وهومن، به کشور جاودانی امیدوار توانم بود و از نیروی آن به دروغ ظفر توانیم یافت.» در این بند، سراینده گاتها از اَمشاسپَندان (که زرتشتیان آنان را معادل فرشتگان مقرّب می‌دانند) از قبیل وهومن (بهمن)، اشا، آرمیتی و... یاری خواسته می‌شود. فی الواقع به آنان توسل جسته می‌شود تا در راه هدف به مزداپرستان کمک کنند.[1] همچنین بنا بر هات 32، بند 2، شهریور (یا همان خشَثرَه وَئیریَه) و بنا بر هات 45، بند 9، اَشا واسطه فیض بین اهورامزدا و بندگان است.[2] اشا (اردیبهشت) نیز به عنوان یکی دیگر از فرشتگان مقرّب، نگهبان و پشتیبانِ بندگان شمرده شده است.[3] در هات 43، بند 1 نیز آمده است که فرشتگان همگی می‌توانند حاجت‌ها را برآورده کنند: «بنا به خواهش هر یک از اهورای حاجت‌برآورنده خواستارم که آرزوها را برآورده، هر یک را از توانایی و پایداری و قوه راستی برخوردار سازد. ای آرمیتی بهره‌ای از توانگری و سودی از زندگانی پاک منشی به من بخش.»[4]

بنا بر گاتها، انسان کامل می‌تواند مثل خدا شود...!

در هات 31 بند 16 می‌خوانیم: «از تو می‌پرسم اگر دانایی را به واسطه راست آرزوی برتری بخشیدن به خانمان و شهر و ده است (و اگر) می‌خواهد که مثل تو بشود ای مزدااهورا، کِی بِدان رسد و چگونه باید رفتار کند؟»[5] این بند به روشنی می‌گوید که انسان کامل می‌تواند "مثل" خدا شود، هرچند چنین تعلیمی غلوآمیز و دور از عقل و منطق است (چه اینکه انسان کامل، هرچند کامل باشد، باز هم انسان است. مخلوق است و در مقابل خالق، ضعیف و ناتوان است) لیکن چنین گفتاری در گاتها نشان می‌دهد که توسل و شفیع قرار دادنِ چنین انسانی می‌تواند سبب نیل به کمالات باشد و این گفتار، در فراتر از بحث توسل و شفاعت نیز موضوعیت خواهد داشت.

زرتشت، شفاعت می‌کند!

در هات 46، بند 17 آمده که زرتشت به جاماسب وعده می‌دهد که نزد اهورامزدا از تو (و دیگر ایمانداران) یاد می‌کنم: «ای جاماسب هُوُگوَه! در آنجا نزد اهورا از زیانتان سخن گویم، نه از سودتان. و از فرمانبرداری و از ستایش و اطاعتتان، نزد کسی که باهوش را از بی‌هوش می‌شناسد. نزد آن اهورامزدایی که راستی مشاور آگاه اوست.» و در بند بعدی وعده‌یِ یاد نمودن از پیروان نزد اهورامزدا می‌دهد.[6] این یاد کردن از پیروان چیزی جز همان شفاعت است؟ چرا زرتشت باید نزد اهورامزدا از پیروان خود یاد کند؟ جز اینکه لطف و مرحمت اهورامزدا را برای آنان جلب کند؟ این همان شفاعت است. پورداود (پدر اوستاشناسی ایران) هم دقیقا به همین نکته اشاره کرده و در توضیح بند مذکور می‌نویسد: «یعنی از فرشوشتر و برادر جاماسب، طوری به نزد اهورامزدا شفاعت خواهد شد که مورد رحم و عنایت شوند».[7]

پی‌نوشت:

[1]. ابراهیم پورداود، گاتها کهن‌ترین بخش اوستا، تهران: انتشارات اساطیر، 1378، ص 149.
[2]. همان، ص 161 و ص 211.
[3]. همان، ص 179 (هات 34، بند 7)
[4]. همان، ص 189.
[5]. همان، ص 155.
[6]. همان، ص 221.
[7]. همان، ص 221.

تولیدی

دیدگاه‌ها

ذات همه ادیان یکی است و نباید ادیان را با رفتار پیروان آنها سنجید چراکه اگر بخواهیم اسلام و تشیع را با رفتار شما بسنجیم همه از دین بیرون می شویم

بسم الله الرحمن الرحیم ....................................................... رفتارهای ما (پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب): 1. احترام به دیدگاه مخالف، حتی انتشار پیام‌ها و کامنت‌های توهین‌آمیز (به جز پیام‌های حاوی کلمات رکیک و بی‌ارتباط و پیام‌های تبلیغاتی). 2. سخن گفتن بر اساس مستندات و دلایل. همانطور که برای نمونه در همین نوشتار مشاهده می‌کنید. 3. دعوت به عقلانیت و داوری بر اساس خردورزی و استدلال. 4. ایستادگی در مقابل برداشت‌های ناقص و مغرضانه افراد مزدور و یا غافل .................................................................... اما رفتارهای شما جناب ناشناس: 1. حضور با چهره‌‌ها و کاراکترهای متفاوت و بحث با افراد مختف به منظور به هم ریختن جو سایت (که تابحال ناموفق بودید) 2. ناتوانی از بحث مستند و ضعف در زمینه استدلال 3. کشاندن بحث به مسائل حاشیه‌ای از جمله متهم کردن مسئولین سایت به انواع و اقسام انگ‌ها به جهت پوشاندن ضعف‌های خود و پرت کردن حواس‌ها از اصل موضوع 4. برداشتهای التقاطی از دین و تلاش بی‌فایده برای آشتی دادن دین با ناسیونالیسم افراطی و... این تنها بخشی از رفتارهای شماست که عیان است. (حال قضاوت بر اهل اندیشه که کدام رفتار موجب بدبینی نسبت به دین می‌شود؟ گذشته از این جناب ناشناس، شما که ادعا دارید، لطفا نام سایتی که برای دفاع از اسلام و تشیع دارید ارائه کنید. کسی که به دیگران ایراد می‌گیرد، پس لابد باید کارنامه‌ای روشن داشته باشد. وگرنه بدون کارنامه یا با کارنامه مردودی که نمی‌توان درباره کارنامه دیگران قضاوت کرد).

اینجانب مثل شما پول ندارم که سایت بزنم و البته مثل شما هم از جایی حمایت مال نمی شوم.اگر پول شما از بیت المال تهیه میشود پس در برابر همه ملت ایران مسئول هستید.اینجانب ناسیونالیست نیستم و از هر چه ایسم است بیزارم و ایسم را پدیده ای غربی و وارداتی میدانم.اما شما مسلمان نماهای چپ گرا که نگاه تاریخیتان بیشتر به مارکسیسم نزدیک است را با مسلمان های معتقدی مانند قائم مقام فراهانی و میزا تقی خان امیرکبیر و ستار خان و باقرخان و رییسعلی دلواری و ناصر دیوان کازرونی و... مقایسه میکنم که همگی در برابر استبداد و استعمار و... ایستدگی کردند و ملت و ملیت و ایران و اسلام و تشیع و... دفاع کردند و بعضا با توطئه و همدستی متحجرین (که به عقیده من شما از پسمانده های آنها هستید پ) و استعمار کنندگان به شهادت رسیدند و یا منزوی شدند. الگوی من این بزرگ مردان هستند.البته که در این دوران وطن فروشی و به اصطلاح روشنفکری ( لاییک یا دینی ) و اسلامگرایی غربی یا اسلامگرایی مارکسیستی و... افرادی مانند اینجانب ناسیونالیست افراطی به شمار می آوریم چون مثلا معتقدیم که مشکل ما با غرب از 2500 سال پیش آغاز شده و نبرد مکتبی ما دین محورها با اومانیسم یونانی و سپس مسیحیت منحرف (کلیسایی و تبشیری و ستمگر و توسعه طلب و استثمارگر ) از 2500 سال پیش است و تاکنون ادامه دارد.یا اینکه مثلا گفته میشود به نظر من چون کوروش و داریوش از دانیال نبی (ع) و.... حمایت کردند پس در آخرت از شفاعت این بزرگوار برخوردار خواهند شد.مثلا بر اساس قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی زرتشتیان اهل کتاب هستند ولی شما این را محل مناقشه میکنید و میگویید بعضی از فقها نظر دیگری دارند در حالیکه در نظام اسلامی اصل بر قانون اساسی و نظر ولی فقیه است.اگه از نظر شما من که خود را پیرو ولی امر حضرت آیت الله امام خامنه ای (مد) ناسیونالیست افراطی هستم پس شما احتمالا هنوز تفاوت شب و روز را نمیداند و دیگر آنکه کسی من را نمی شناسد که بخواهد به من نمره بدهد یا پول بدهد و یا امتیازی بدهد.در پایان معلوم است که به تعبیر قرآن کریم این مگس ناچیز بدجور حال نمرود را گرفته که اینگونه شما را خشمگین کرده و البته این خاصیت حق و حقیقت و دل آگاهیست.با استدلال شما احتمالا آن عارف نامی و مفسر قرآن نیز مشکل داشت که میگفت (( پرستش به مستی است در کیش مهر )) که او نیز از مستی و کیش مهر سخن گفته بود و ناسیونالیست افراطی و کسی بود که قصد داشت اسلام و تشیع را به رنگ ناسیونالیست در بیاورد.در سال نو کمی آدم شویم اللهم کن لولیک فرج.

نخست اینکه: شما از کجا میدانید که ما هزینه سایت ما از بیت المال تأمین می‌شود؟ بالفرض هم که از بیت المال تأمین شود، در مقابل حاکمیت و قانون مسئولیم و شما می‌توانید پیگیری قانونی انجام دهید. دوم اینکه: شما پول ایجاد سایت ندارید؟ (اگر بخواهم مثل شما به خودتان پاسخ دهم به راحتی می‌توانم چند انگ از جمله پول گرفتن از امریکا و اسرائیل را بر پیشانی شما بچسبانم و بگویم که پول هم دارید... ولی این را نمی‌گویم. چرا وبلاگی در دفاع از اسلام ندارید؟ چرا کانال تلگرام ندارید؟ این‌ها که هزینه ندارد. هنگامی که کارنامه‌ای در دفاع از اسلام ندارید و نمره‌تان به دلیل "عدم شرکت در امتحان" صفر است، پس چه حق دارید که به دیگران اشکال بگیرید؟ خواهشا به جای شعار دادن و از چپ و راست و مارکسیسم و ... سخن گفتن، وارد گود شوید تا عیارتان مشخص شود. ما را به تحجر متهم می‌کنید. در حالیکه این دروغ است. آنچه میگوییم بر اساس دلیل است و کسی که نگاهش به گزاره‌های تاریخی، بر دلیل و سند استوار است، نامش متحجر نیست. بلکه متحجر کسی است که تاب تحمل شنیدن حقایق را ندارد. متحجر کسی است که دست روی دست گذاشته و به جای دفاع از اسلام و مقابله با هجمه‌ها، مانع بر سر راه مدافعین می‌آورد. اینکه روش ما را قبول ندارید ایرادی نیست. این حق شماست که روش ما را نپذیرید. ولی چرا خودتان وارد کارزار نمی‌شوید؟ وارد شوید و روزی 10-15 شبهه و سؤال و هجمه را برای شما می‌فرستیم. شما پاسخ دهید (مستند و منطقی) و ما می‌نشینیم و استراحت می‌کنیم. تا ببینیم و ببینید که آیا یک روز می‌توانید تحمل کنید؟ یک روز می‌توانید در میدان کارزار تاب بیاورید؟ هر وقت کارنامه خود را ارائه کردید آنگاه می‌توانید به کارنامه دیگران ایراد بگیرید. دوم اینکه مناقشه در اهل کتاب بودن زرتشتیان، مناقشه‌ای 1400 ساله است. اینکه قانون اساسی از سر تسامح آنان را جزو اهل کتاب آورده دال بر عدم وجود مناقشه نیست. حتی خود ولایت فقیه هم در فتاوا (و نه احکام حکومتی) مناقشه را جایز و وارد می‌دانند. شما دایه دلسوزتر از مادر شده اید. یا خواسته اید پشت ایشدن مخفی شوید. سوم اینکه آتچه در این نوشتار آمده کاملا مستند و بر مبنای دلیل است (دوباره مقاله توسل و شفاعت در آیین زرتشتی را بخوانید) حال اینکه شما حتی بحث مستند و افشای دروغ‌های لیدرهای زرتشتی را نشانه خشم می‌دانید، خود نشانگر ضعف بنیه فکری شماست.

اونقد این کورش پرست های یهود پرست پر از عقده هستن که آدم از نزدیک شدن به اینها هم شرم داره. واقعا افراد چندش آوری هستند. به قول ناصرخسرو قبادیانی: نیک نگه کن که بر این جاهلان... دیو لعین را طرب و دعوت است... بیت غزل بر طلب فحش و لهو... بی‌هنران را بدل آیت است

جناب سماع چندش اور عقیده پلشت و پر از کیته ورزی شماست که در این سایت مجالی برای عقده گشایی دیرین پیدا کردید

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.