طاهری منشأ اتصالات شیطانی

  • 1395/07/27 - 16:30
در فرقه‌ی حلقه، به اعتبار حضور افراد، دو دسته اتصال وجود دارد. اتصال فردی و اتصال جمعی طاهری بارها، اتصالِ فردیِ دروغین و شیطانی خود را منشأ همه‌ی اتصالات جمعی دانسته است. اتصالی که با دستیابی به آن روزهای معنوی و آسمانی در دسترس مردم قرار گرفته است. و هرکس جز طاهری بخواهد به این اتصالات بیفزاید و یا از آنان بکاهد به گفته‌ی طاهری بدعت‌گذار و متقلب است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در فرقه‌ی حلقه، به اعتبار حضور افراد، دو دسته اتصال وجود دارد. اتصال فردی و اتصال جمعی طاهری بارها، اتصالِ فردیِ دروغین و شیطانی خود را منشأ همه‌ی اتصالات جمعی دانسته است. اتصالی که با دستیابی به آن روزهای معنوی و آسمانی در دسترس مردم قرار گرفته است. و هرکس جز طاهری بخواهد به این اتصالات بیفزاید و یا از آنان بکاهد به گفته‌ی طاهری بدعت‌گذار و متقلب است. از طرفی، طاهری شرطی به نام انفاق را برای پیروانش ضروری دانسته است که حتما بایستی به آن ملتزم بشوند و این انفاق چیزی جز تبلیغ و ترویج آموزه‌های طاهری نیست.
طاهری می‌گوید حلقه‌ی وحدت و «اتصال جمعی اعتباری است که خداوند برای وحدت بین انسان‌ها قائل  شده است تا به وسیله‌ی آن، روزی آسمانی قابل استفاده شود.»[1]

اتصال جمعی راهی است برای همه‌ی اعضای حلقه، جز طاهری و طاهری اتصال فردی دروغین خود را که در اثر اشتیاق زائدالوصفش در جوانی رخ داده است را منشأ همه‌ی اتصالات جمعی می‌داند و او این را به همه انفاق کرده است: «... منشأ اولیه‌ی همه‌ی اتصال‌های جمعی، اتصال فردی است، زیرا اگر اتصال فردی نبود، کسی صاحب روزی مورد نظر نمی‌شد تا بتواند از روزی خود انفاق کند و از این طریق، اتصال جمعی برقرار شود.[2]
و همچنین در پاسخ به یکی از پیروانش از نداشتن استاد و معلم برای خودش و نیز دریافت‌های دروغینش سخن می‌گوید: «در مورد این‌که فرادرمانی از کجا شروع شد، با اتصال شروع شد، من البته خودم معلمی نداشتم و از اون دسته افرادی هستم که به اشتیاق فردی، اشتیاق بیش از حد فردی اون اتصال ایجاد شد و بعد از اون هم دیگه متوجه شدیم که چیزی بنام عرفان حلقه وجود دارد، البته این اسم را ما گذاشتیم ولی متوجه شدیم که حلقه‌های متعدد وجود دارد که در هر حلقه بخشی از فیض الهی جاری است، بر حسب کاربردهای که ما باید از آن کمک بگیریم، در هر حلقه بخشی از فیض الهی جاری است، از جمله یکی از این حلقه‌ها را داریم در این‌جا با هم تست می‌کنیم، لذا ما اومدیم که اول و آخر این ماجرا را نشان دادند، اتصالات یکی یکی چند سالی برقرار شد، لمسش کردم، درکش کردم و دیدم که این یک مجموعه هست و اسمش را گذاشتیم عرفان حلقه و تعریف و چیزهایی که داریم عین اون تعریف‌ها و مفاهیمی است که اومده و با انشاء خودمان امانت داری کردیم و تحویل دیگران دادیم.»[3]

در جایی دیگر از دعوت به خود می‌گوید: «منشأ اولیه‌ی همه‌ی اتصال‌های جمعی، اتصال فردی است؛ زیرا اگر اتصال فردی نبود، کسی صاحب روزی مورد نظر نمی‌شد تا بتواند از روزی خود انفاق کند و از این طریق، اتصال جمعی برقرار شود.»[4]
وی این‌گونه دیگران را متقلب خوانده است: «هیچ‌کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری غیراز شبکه‌ی شعور کیهانی و یا شعور الهی نداشته، این کار فریب دیگران محسوب شده و باعث سوق آن‌ها به سمت غیر از خدا و انحراف آن‌ها خواهد شد (اصل اجتناب از مِن دون الله) و همچنین هر عاملی که فرد اتخاذ کند تا بدان وسیله خود را مطرح کرده و یا منجر به «منیّت» و ادعای رجحان و برتری نسبت به دیگران شود، از انحرافات بارز است.»[5]

پی‌نوشت:

[1]. انسان و معرفت، محمد علی طاهری، ارمنستان، گریگور تاتواتسی، ص 84.
[2]. همان، ص 85.
[3]. جزوه دوره‌ی یک، محمد علی طاهری، تشعشع دفاعی و مستری، ص 132.
[4]. همان، 85.
[5]. انسان از منظری دیگر، محمد علی طاهری، نشر ندا، ص 128.
برای اطلاع بیشتر به؛ نجات از حلقه مراجعه کنید.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.