رابطه جذب با عبارت «خواستن، توانستن است»

  • 1394/12/11 - 00:09
قدرت اندیشه و تأثیر تفکر انسان قابل انکار نیست. انسان می‌تواند با اندیشه مسائل بزرگ را حل کند و پدیده‌های شگفت‌آفرینی را کشف کند. با همین نیروی اندیشه، انسان تاکنون اختراعات و اکتشافات بسیار چشم‌گیری انجام داده است، اما آیا تصاویر ذهنی انسان مستقیم بر کائنات اثر می‌گذارند؟ و شغل و ثروت و قرض و ماشینی که سوار می‌شویم را مثل آهن‌ربا جذب می‌کند؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قدرت اندیشه و تأثیر تفکر انسان قابل انکار نیست. انسان می‌تواند با اندیشه مسائل بزرگ را حل کند و پدیده‌های شگفت‌آفرینی را کشف کند. با همین نیروی اندیشه، انسان تاکنون اختراعات و اکتشافات بسیار چشم‌گیری انجام داده است، اما آیا تصاویر ذهنی انسان مستقیم بر کائنات اثر می‌گذارند؟ و شغل و ثروت و قرض و ماشینی که سوار می‌شویم را مثل آهن‌ربا جذب می‌کند؟
قانون جذب می‌گوید: «هرچیز را در ذهنت مجسم کنی، آن‌را در دست‌هایت خواهی داشت.»[1] «تو همه چیز را به طرف خودت جذب می‌کنی. مردم، شغل، شرایط زندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که سوار می‌شوی و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنی. مثل آهن‌ربا همه‌ی این‌ها را به طرف خودت جذب می‌کنی. به هر چه فکر کنی، همان اتفاق می‌افتد. کل زندگی تو تجلّی افکار است که در ذهنت جریان دارند.»[2]
براساس گفته‌های مروّجان قانون جذب، این قانون با جملات عمل نمی‌کند، بلکه با تصورات عمل می‌کند. وقتی چیزی را می‌خواهی همین که تصورش در ذهن می‌آید، فرآیند جذب آغاز می‌شود. زمانی هم که چیزی را نمی‌خواهید، باز هم به محض این‌که موضوع را تصور می‌کنید، جذب اتفاق می‌افتد و آن‌چه را نمی‌خواستید، سرتان می‌آید. پس باید آن‌چه را که می‌خواهید تصور کنید.[3]
حال برخی می‌پندارند که قانون جذب یعنی: «خواستن، توانستن است»؛
اولا: باید توجه داشت که خواستن حقیقی در ذهن خلاصه نمی‌شود و به اراده و عمل فرد بستگی دارد. در واقع تکیه‌گاه اصلی قانون «خواستن، توانستن است»، اراده و عمل است، در حالی‌که قانون جذب کانون قدرت را در انسان نه اراده، بلکه ذهن و تصویرهای ذهنی می‌داند.
دوما: خواستن، توانستن است، نه داشتن. قانون جذب از داشتن سخن می‌گوید، هرچیز را تصور کنید جذب می‌شود و در نتیجه آن‌را خواهید داشت. به این ترتیب به طور کلی آموزه‌ی درست و کهنی که در فرهنگ ما وجود داشته و می‌گوید «خواستن، توانستن است»، با تصور تا جذب کنید و داشته باشید، بسیار متفاوت است.
کسی‌که قانون «خواستن، توانستن است» را باور دارد و به آن عمل می‌کند، به فکر طراحی یک برنامه و اجرای آن است. او در برابر شکست‌ها مقاوم است و مطمئن است که با تلاش و کوشش به نتیجه خواهد رسید، اما این‌گونه نیست که صبح و شام نشسته و آرزوها و رؤیاهای خود را تجسم کند و احساس کند که آن‌ها را یافته و به دست آورده است. قانون «خواستن، توانستن است»، قانون حرکت و توانایی است، اما قانون جذب، قانون پردازش تصورات ذهنی و دست‌یابی به داشتن احساس خوب از خیالِ دست‌یابی به رؤیاهاست. طرح اقدام این دو قانون با هم متفاوت است و بی‌تردید دستاوردهای آن‌ها نیز تفاوت خواهد داشت.

پی‌نوشت:
[1]. راز، راندا برن، ترجمه اسماعیل حسینی، تهران، انتشارات راشین، 1387، ص 22.
[2]. همان، ص 32.
[3]. همان 22-24.
برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به: نگاهی متفاوت به قانون جذب، حمیدرضا مظاهری سیف، 1394، صهبای یقین، قم، ص 7.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.