تناقضی در کتاب مقدس

  • 1393/04/20 - 05:00
مسیحیت به خطا رفته‌ی پولسی مدعی اعجاز کتاب مقدسش است. مبلغان مسیحی دلیل اعجاز کتاب مقدسشان را عدم تناقض برمی‌شمرند. آنان می‌گویند این که در کتاب مقدس هیچ تناقضی یافت نمی شود دلیل اعجاز این کتاب است. در این نوشتار کوتاه به کمک خدای بزرگ یک مورد نقض این مدعا نشان داده خواهد شد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_

موضوع اعجاز یکی از کلیدی‌ترین موضوعات، در الهیاتِ ادیان است. این موضوع در باب حجیت آموزه‌ها و اطمینان و اعتماد مخاطبین به محتوایِ اسناد و متون دینیِ ادیان، نقش حیاتی دارد. مسیحیت پولسی نیز به اهمیت این مساله واقف است؛ بنابراین در شبکه‌های تبلیغی‌اش مرتب داد می‌زند که کتاب مقدسش دارای اعجاز است و نشانه‌ی این اعجاز را هم، عدم تناقض کتاب مقدس، برمی‌شمرد.

براستی در کتاب مقدس موجود، تناقضی نیست؟

به این نمونه بنگرید:

در باب اول انجیل یوحنا آمده: «و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سوال کنند که تو کیستی؛ که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آنگاه از او سوال کردند: "پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟" گفت: "نیستم."»[1].

در این آیات همان‌گونه که می‌بینید جناب یحیی (علیه‌السلام) به گزارش کتاب مقدس «الیاس» نیست.

حال به این نمونه‌ی دیگر که در انجیل متی آمده بنگرید: «و چون ایشان [شاگردانِ حضرت عیسی (علیه السلام)] از کوه به زیر می‌آمدند، عیسی ایشان را قدغن فرمود که "تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، زنهار این رویا را به کسی باز نگوئید." شاگردانش از او پرسیده، گفتند: "پس کاتبان چرا می‌گویند که می‌باید الیاس اول آید؟" او در جواب گفت: "البته الیاس می‌آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود. لیکن به شما می‌گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه خواستند با وی کردند؛ به همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید." آنگاه شاگردان دریافتند که درباره‌ی یحیی تعمید دهنده بدیشان سخن می‌گفت»[2].

در اینجا هم همان‌گونه که به وضوح مشخص است کتاب مقدس بیان می‌دارد که جناب یحیی «الیاس» است!

حال آیا جناب یحیی (علیه‌السلام) «الیاس» هست یا خیر؟ لطفاً کشیشان و مبلغان مسیحیتِ به خطا رفته‌ی پولسی پاسخ دهند!

پی‌نوشت

[1]- یوحنا 1: 19-21.

[2]- متی 17: 9-13.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.