دیدگاه حضرت محمد (ص) و موبدان زرتشتی درباره خلیج فارس

  • 1393/02/19 - 11:10
آیا می‌دانید حضرت محمد (ص) به صراحت از واژه‌ی «خلیج فارس» استفاده کردند؟ آیا می‌دانید موبدان زرتشتی اولین کسانی بودند که در عصر ساسانیان، از واژه‌ی «خلیج عربی» استفاده کردند؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چند سالی است که دولت‌های عربیِ حاشیه‌ی خلیج فارس، داعیه‌دار نام «عربی» برای خلیج شده‌اند. این مسئله در جای خود، موجب بروز تنش‌های سیاسی در منطقه شد و از طرفی دیگر سبب شد تا برخی از آریاگرایان نژادپرست، همین امر را دست‌آویزی قرار داده؛ شعارهای نژادپرستانه علیه کلیّت ملت‌های عربی سر دهند. به هر روی اسناد و منابع فراوان تاریخی گویای این هستند که خلیج فارس در گذر زمان همواره به صورت «دریای پارس» و یا با عبارات مشابه خوانده می‌شد. حتی در احادیث و روایات اسلامی نیز نام خلیج فارس وجود دارد. برای نمونه در کتاب «مُسنَد ابی‌یعلی» تألیف احمد بن علی بن مثنی التمیمی الموصلی که از منابع حدیثی قرن سوم هجری است، بر اساس روایتی از حضرت محمد (ص) آمده است که ایشان از لفظ «بحر فارس» یا همان «دریای پارس» برای خلیج استفاده کردند.[1] تصویری از متن کتاب و سخن پیامبر:


اما در طرف مقابل شاهد هستیم که موبدان زرتشتی در عصر ساسانیان، از واژه‌ی «دریای عربی» برای خلیج استفاده می‌کردند. چنانکه در بند 52 از متن پهلوی شهرستان‌های ایران، که به گفته پروفسور تورج دریایی رساله‌ی جغرافیایی ساسانیان بود،[2] از دریای تازیان (خلیج عربی) و سرزمین‌های اطراف آن سخن به میان آمده است.[3] تصویری از کتاب «متون پهلوی»، تألیف «دستور جاماسپ جی دستور منوچهر»، فصل شهرستان‌های ایران:پروفسور تورج دریایی نیز تأیید می‌کند که در متون پهلوی عصر ساسانی، خلیج فارس به صورتِ دریای تازیان (خلیج عربی) ثبت شده است [3]:ممکن است برخی تشکیک کرده؛ بگویند که منظور از دریای عربی، خلیج عربی نیست! شاید منظور این متون، به خلیج یا دریایی دیگر باشد!

در پاسخ می‌گوییم که در نوشته‌های موبدان، در کنار عبارت «دریای تازیان» از مناطقی ساحلی آن هم نام برده شده است. از همین طریق مطمئن می‌شویم که منظور از دریای تازیان، همان خلیج فارس است، که متأسفانه و با کمال تعجب به صورت خلیج عربی ثبت شده است. از جمله مناطق ساحلی خلیج فارس که در این متن از آن نام برده شده است، واژه‌ی «اوشک هگر» است. اوشک به معنی فرماندار؛ و هگر (hagar) یا همان هَجَر نیز نام قدیم بحرین است. بلعمی (قرن 3-4 هجری) در تاریخ خود بارها هجر را ناحیه‌ای در بحرین (سواحل خلیج فارس) معرفی کرده؛[4] می‌گوید: «هجر شهرى است بزرگ اندر بحرين كه ملوك بحرين آنجا نشينند».[5] طبری و بسیاری دیگر از تاریخ‌نگاران سده‌های نخستین هجری این امر را تأیید کرده‌اند. مارکوارت (Markwart) هم گفته است که هَگـَر نام قدیم بحرین است.[6] پروفسور تورج دریایی نیز گفته‌اند که منظور از هَجَر همان سواحل غربی خلیج فراس، شامل کویت، قطر، و شرق عربستان سعودی است.[7] دیگر واژه‌ای که وجود دارد، «دوسَر» است که به گفته‌ی مارکوارت (Markwart) نام دیگرش، گوندسَر (Gund-sar) می‌باشد.[8] نیبرگ (S.H. Nyberg) می‌گوید که منظور از دوسَر، یکی از شاخه‌های نظامی منطقه‌ی حیره بود.[9] روتشتاین (Rothstien) و کیستر (Kister) نیز تصریح می‌کنند که دوسَر همان سپاه حیره بود.[10] دیگر واژه‌ای که وجود دارد نیز بورگیل (Bor-Gil) است. اینان نیز به گفته‌ی نیبرگ (S.H. Nyberg) و کیستر (Kister M.J) و... شاخه‌ای دیگر از نظامیان و جنگجویان حیره بودند.[11] بر همگان روشن است که حیره سرزمینی در جنوب عراق امروزی و کویت کنونی بود که قلمروشان حوالی شمال غربی خلیج فارس (و در جنوب غربی ایران) بود.

محمد رسول الله (ص) خلیح را به نام «پارس» می‌خواند، ولی موبدان زرتشتی بر نام خلیج عربی اصرار می‌ورزیدند...

پی‌نوشت:

[1]. احمد بن علی بن المثنى التمیمی الموصلی، مسند أبي يعلى، تحقيق : حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث، 1984، ج 4، ص 119-129- 142
[2]. تورج دریایی، ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان، ترجمه آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی، تهران، کتاب پارسه، 1392، ص 167
[3]. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۷۱، ص 68
[4]. تاریخ بلعمی، تهران، سروش، ۱۳۷۸، ج 3، ص 411-410 ؛ ج 1، ص 550
[5]. همان، ج 3، ص 407
[6]. Markwart, J. Eranshahr nach der Geographie des Ps.Moses Xorenac’i, Berlin, 1901, pp.103
[7]. تورج دریایی، همان، ص 167
[8]. Markwart, J. Eranshahr nach der Geographie des Ps.Moses Xorenac’i, Berlin, 1901, pp.105
[9]. 65 nyberg S H. S manual of Pahlavi. Part II :glosary, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974, pp
[10]. Rothstien, G. dieDynastie de Lahmiden, in Al-Hira, Ein persischen Geschichte zur Zeit der Sasniden, Berlin. 1899, pp 134-138
Kister, M.J,  “Al-Hira, some notes on its Relations with Arabia” , Arabica, Vol. XI, Face. 2 , 1968, pp143-169
[11]. 48 nyberg S H. S manual of Pahlavi. Part II :glosary, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974, pp
Kister, M.J,  “Al-Hira, some notes on its Relations with Arabia” , Arabica, Vol. XI, Face. 2 , 1968, pp 167
 

تولیدی

دیدگاه‌ها

بلعمی (وزیر دولت سامانیان) میگوید که در عصر شاپور ساسانی، خاندانهای بنى تمیم و بكر بن وایل و عبد القیس‏ و ... در بحرین ساکن بودند * یعنی این منطقه عرب نشین بود * موبدان هم نام خلیج را به دلایلی خلیج عربی نهادند *

مردک بیسواد بحر یعنی خلیج ؟و یا بمعنی دریا است تو عرب هستی و نژاد پرست هم اجداد بچه کش جاهل شماست خدا ترا لعنت کند .این بحر عربی یعنی دریای عرب که یا دریای سرخ است و دریای عمان .خیلی حرامزاده هستی

باادب باش كه تكليف جوانان ادب است ؛ فرق ما بين بني آدم و حيوان ادب است ... در عربی برای دریا، خلیج، دریاچه بزرگ، اقیانوس و ... واژه ی بحر را به کار میبرند. مثلاً عبارت بحرالمیت که دریاچه ای کوچک است، اما بحر نامیده شده است. یا همین بحرالفارس که به معنی خلیج فارس است. یا شریعة البحر که به معنی ساحل رودخانه بزرگ هم میآید. جناب باسواد، از کی تابه حال بحرین و کویت (حیره) در سواحل دریای سرخ قرار گرفته اند؟؟؟ اگر دقت كنيد و در نقشه‌های قديمي نيز بنگريد خليج فارس، به صورت بحر الفارسي نوشته شده است. سخن موبدان هم كه روشن است (خليج فارس را خليج عربي ناميدند).

این ملی گراها جز بددهنی و فحش چیز دیگه ای هم بلدند ....

به جای تخریب دین زرتشت دین خود را تبلیغ کنین تخریب شما از ترسی است که شما از روی اورئن جوانان به دین اجدادی دارند ریشه میگیرد حق هم دارین ولی متنی که نوشتیت در ادبیات پهلوی خلیج عرب معنی نمیشود اعراب حاشیه دریا معنی میشود البته اگر بازبان پهلوی آشنایی داشته باشین محمد هم حرف عجیبی نگفته اسم دریا تا ابد دریای پارس است

به نظر می رسد، شما از بیان حقایق ترسیده اید که ما را از افشاگری برحذر میدارید. اینکه برخی از سر ناآگاهی و عدم شناخت به دین زرتشتی روی می‌آورند، از این بابت است که حقایق روشن نشده است. ما نیز به تبیین حقیقت مشغولیم. درباره متن پهلوی، ور تازیگان یعنی دریای عربی. این روشن است. هیچ نقطه ی تاریکی ندارد. سخن عجیب، از سوی موبدان بیان شده است که از واژه ی دریای عربی برای خلیج فارس استفاده کرده اند. سپاس

امير زرتشتی ؛ بيان حقايق به معنی ترس نيست. بلكه مخفی كردن حقايق و تلاش برای تحريف واقعيت نشانگر ترس است. كاری كه شما انجام ميدهيد. متن را بخوانيد. «دريای تازيان» يعني اعراب حاشیه دریا ؟! چرا برای سرپوش گذاشتن بر واقعيت اينگونه لب به سخنان احمقانه و ابلهانه باز ميكنيد ؟

درود بر شما ؛ اگر مقداری کمی هم علاقه به آیین زرتشتی داشتم، اونم پرید .... این موبدای زرتشتی فقط ادعای وطن دوستی دارن .... اینا از وهابیا هم بدترن ....

این امیر زرتشتی چرت ورت چرا میگه ؟ دین زرتشتی چیچی داره داداش ؟ گفتار نیک و پندار و کردار و اینا رو هر بچه ابتدایی هم بلده. این هنر نیست که. هنر اینه که معلوم کنی نیک چیه . بد چیه. دین زرتشتی دین ابتدایی هستش به درد نمیخوره. من یک کم اوستا خوندم یسنا و چیچی یشت ها و اینا رو از اینترنت دانلود کردم جان خودم اصن به درد نمیخوره. همش ستایش میکنه ایزدان ره بعد هم هی لعنت میکنه دیوان رو. اصلن به درد نمیخوره. چیچی ازش دفاع میکنی پسر

هنر یعنی بدی انسانیت بیاموزی نه اینکه بری دیگران را از عذاب جهنم بترسونی

در اوستا و به ویژه در گاتها از عذاب‌ گنهکاران در پایان کار سخن رانده شده است.

موبد زرتشتی ها از اول تا آخر همیجوری خیانت کردن. گی دَکِنِن وِشونِ سر دِلِ . بگو الان عربا میگن خلیج عربی سند تاریخی هم دارن. ولی به درد خودشون میخوره

آنچه مسلم وقطعی است چیزی جز این نیست که تازیان اگر چه ساقه ها و تنه درختان را با وحشیگری زدند و تمدن باشکوه ساسانی را نابود کردند ولی ریشه ها تا ابد در خاک پاک ایران چنگ داشته و رویش ناگزیر جوانه ها را نه عرب نه دین عرب و نه عرب پرستان و جیره خوارانی چون شما تدبیری نخواهد بود . ارزشهای کیش پاک زرتشت بر خردمندان پوشیده نیست لکن نظر هرزگان هیچگاه برای ما مهم نیست . درود بر زرتشت .

سلام ؛ باید به حال آن تمدن با اصطلاح باشکوه ساسانی تأسف خورد ، از بس بی غیرت بودند. چگونه ممکن است ایران ساسانی با میلیونها نفر جمعیت و آن همه ثروت و قدرت، از چندهزار عرب شکست بخورد ؟ ننگ بر این همه بی غیرتی و بی شرفی ... دین زرتشتی چه کردار نیکی به ایرانیان یاد داده بود که نتوانستند با جمعیت میلیونی شان در مقابل چندهزار عرب از نوامیس خود دفاع کنند ؟ آنچه شما ارزشهای کیش پاک زرتشت نامیدید چیست ؟ اهریمن دانستن زن ؟ پرستش گاو ؟ تقدیس روح گاو و برتر دانستن روح گاو از اهورامزدا ؟ ریختن ادرار گاو و خاکستر در دهان زنان ؟ مجازات کسانی که گناهی نکردند (به جرم داشتن نسبت خویشاوندی با مجرم)؟ تحریف متون تاریخی و خیانت به تاریخ؟ زنده پوست کندن مانی و مانویان ؟ قطع دست و پا و سر از بدن غیرزرتشتیان ؟ شکنجه و آزار مردم بیگناه ؟ گرامی ! هرکه اندکی از تاریخ شما آگاه باشد اگر دچار استفراغ نشود در انسانیتش باید شک کرد. پس به خود امیدوار نباشید.

اقا يا خانم آوای ايران ! گفتی «نظر هرزگان هیچگاه برای ما مهم نیست » خوشحالم كه نظر موبدان زرتشتی برای شما مهم نيست ! ولی خوب اينها رهبران فرهنگ و مذهب و جامعه ايرانی بودند ! گذشته از اين ها ! شما حرف خاصی درباره مقاله نزدی ! موبدان زرتشتی گفتن خليج عربی ! پيامبر اسلام هم گفت خليج فارس ! شما به جای اينكه روشن بيای درباره مقاله نظر بدی اومدی چهار تا فحش دادی فكر كردی چيزی عوض شده ؟؟؟؟ اسمت رو عوض كن بذار عربده !!!!!!

در اوستا ،وندیداد فرگرد 5 بند 18 از شاخاب پارس با عنوان دریای پویدیک نام برده شده "من اهورامزدا ابها را به دریای پویدیک بازمیگردانم"

ممنون از روشنگریتون واقعا این زرتشتیها خیلی خیانت کردند به مردم این سرزمین از ظلم وجورر وسرکوب دینی دورره هخامنشی وساسانی گرفته تا اجرای قوانین وشریعت زرتشتی وازدواج با محارم

عجایب هفت گان هم شنیدیم که ایران ابر قدرت میگفت دریای تازی اخه این رو کی باور میکنه هرکس گفته دروغه به عقل خود رجوع کنید اخه دریای که مال ماست رو در اون دوران میگفتیم دریای عربی که سوسمار شکار میکردن اخه

سلام گرامی؛ دیدگاه ما هم این است که این رفتار (به کار بردن واژه خلیج عربی) از سوی موبدان در عصر ساسانیان از عجایبی است که متأسفانه اسناد تاریخی (مکتوبات خودِ موبدان) آن را تأیید میکند. هرچه می اندیشیم، دلیلی عاقلانه برای این کار موبدان نمی‌یابیم. کاری است که شده است.

akk جان خوبه كه باور نميكنيد . حرفهای موبدان زرتشتی ارزش باور كردن نداره

این روش تخریبی که اخیرا بعضی جریانهای اسلام گرا انجام می دهند درست نیست حداقل بروید سطح سواد خود را بالا ببرید. دریای عمان در قدیم به نام دریای پارس نامیده می شد. و اگر اصطلاحی در زمان رایج بوده را نمی توان تعمیم به خیلی چیزها داد. این مذهبیون تازه مدعی خلیج فارس یادشان نرود که در اول انقلاب امام طرح دادند که خلیج فارس به نام خلیج اسلامی تبدیل شود.

سند اینو که میگی امام خمینی طرح دادند اسم خلیج فارس رو تبدیل کنند به خلیج اسلامی هم بذار و گر نه قصد فریب دادن داری.

توضيح عزيز ! هموطن عزيز ! شما كه ادعای سواد داريد يك سند ارائه كنيد كه دريای عمان به اسم دريای پارس بود ! قضيه امام و طرح خليج اسلامی هم كه سند ندادید ! انتظار داريد ملت باور كنند ؟ قضيه خليج عربی موبدان رو هم كه كلا ازش عبور كرديد ! انگار چيزی نشنيديد و چيزی هم نخونديد ! عزيز شما قصدتون فريب دادن ملت هست

شما تجزیه طلب و وطن فروش هستید وکاسه لیس اعراب وهابی.. با دوتامتن فکر کردی خر میشویم ایران وخلیج تا ابد پارسوآیین کورش هخامنشی جاودانه است - شما اصلا میدونید خارجیها به کورش چقدر احترام میگذارند که اینطور تاریخ ما رو میخواید زیر سوال ببرید؟ مسلما هیچ کس حرفای شما رو گوش نمیکنه

اولا به بابای خودت توهین نکن ! ثانیا از مسئولین سایت خواهش میکنم از حرفهای این کورش پرست و امثال اون دلخور نشن. اینها ذاتشون همین هست ! زندگیشون با تخیل و توهم پیش میره ! هرچی هم سند بدید گوش نمیکنن چون نمیخان از خواب بیدار بشن. دیگه اون بوق رو لولو برد ! دیگه خارجیهای باسواد و بی طرف از کورش خوب نمیگن. نمونه ش مقاله نشریه اشپیگل رو در نقد کورش بخون ببین چجور دنیا داره به حقایق نزدیک میشه.

من سند دارم اگه میشد اینجا عکس گداشت . اما با سرچ در اینترنت و کتاب های خارجی صدها نقشه هست که خلیج فارس نه تنها خلیج فارس بوده بلکه دریای عمان هم دریای مکراگ نامیده میشه و یک کتاب برای تاریتدان مرجع حساب نمی شه بلکه دلایل و مستندات باستان شناسی لازمه. دلایل و مستندات باستان شناسی دلیل بر نام خلیج فارس و دربای مکران داره. شما که این پست رو گذاشتی با توسل به یک کتاب فقط نشون دادی تاریخ اصلا نمی دونی یعنی چه!!!!!

ناشناس نشون دادی که چشات مشکل داره. هم چشم سرت هم چشم دلت. که همه چی رو اشتباه می بینی و غلط میفهمی. بعد برداشت غلط خودت رو نقد میکنی. اینجوری که داری پیش میری هر عاقلی بهت میخنده. نویسنده مقاله که نگفته خلیج فارس خلیج عربی هست. صدها و هزارها سند وجود داره که نشون میده خلیج فارس با نام پارسی نامیده میشد. همیشه... حرف نویسنده هم انکار این نبود. اما اصل حرف اینه که در زمان ساسانیان، از کتابهای خود موبدان زرتشتی ساسانی سندی هست که نشون میده موبدان زرتشتی به خلیج فارس گفتن دریای عربی. کتاب شهرستان های ایران خودش یک کتاب مرجع و یک کتاب مهم هست که از اصطلاحات جغرافیای سیاسی دوره ساسانیان حرف میزنه. چطور میگی این کتاب مرجع نیست؟ موبدان زرتشتی گفتن دریای عربی. کدوم دریا ؟ همون دریایی که به کویت و بحرین مربوطه. یعنی همین خلیج فارس. حرف نویسنده این هست موبدان ساسانی گفتن خلیج عربی. حاا اینکه یونانیها و هخامنشیان و ... چی گفتن یه بحث دیگه هست که ربطی به موضوع مقاله نداره.

جناب پست گذارنده با احترام شما با این کتاب فقط نشون دادید که تاریخ نمی دونی. بحر عرب خیلی جاها ممکنه باشه و من متن و شهرهاش رو خوندم خیلی وقت پیش. متن به وصوح اشاره به بحر عرب نمی کنه.. اما در نقشه عثمانی میتونی بحر محیط عرب رو در پایین نقشه ببینی که ربطی به خلیج فارس نداره. در نقشه های عثمانی از ایران خروجی دربای عمان که همون دریای مکرانه به سمت عرب اقیانوس هند گفته شده بحر محیط عرب. توصیه می کنم بیشتر مطالعه کنی و پستی نذاری که 4 تا دانشگاهی بهت بخندند که سواد تاریخی نداری. . ضمن این که در تاریخ یک کتاب خالی مستند نیست همونطور که کتاب های هرودوت و دبودور سیسیلی و گزنفون در باب ایران باستان با هم اختلافاتی دارند. و همچنین لوح های گلی و استخوان های کشف شده و اشیای باستانی و سکه های پادشاهان هم جزو مستندات هستند. این ها روی هم جمع میشه و متخصصین باستانی از داخلش حقیقت رو بیرون می کشن. و در اکثر قزیب به اتفاق نقشه ها و کتاب ها خلیج فارس نام برده شده ضمن این که دریای عمان هم دریای مکران نامیده می شد. اما چرا؟! ایران ایالتی به نام ابالت بحرین داشت که متشکل از کشورهای کنونی امارات و قطر و بحرین و عمان بود. در نتیجه دورتادور خلیج فارس تا کمتر از 150 سال پیش برای ایران بود. پس در نتیجه نام خلیج فارس روش بوده. شما هم سعی کن سواد تاریخیت رو به یک متن و کتاب محدود نکنی. اینجوری به دانشگاهی ها نشون می دی که سواد تاریخی نداری...

1. به نظر میرسد جناب فرشاد پژوهشگر اصلا متن مقاله را نخوانده اند. مانند اکثر همفکرانشان چشم و گوش بسته تنها در پی ابراز مخالفت هستند. ای کاش پیش از ارائه نقد -آن هم از نوع جلف و بی اساس- حداقل یک بار متن مقاله را میخواندند. 2. کامنت ایشان نشانگر این است که سطح در تاریخی ایشان بسیار پایین است، و کمتر از آن است که نقد شود. لیکن برای تنویر افکار نکاتی به عرض میرسد. 3. ایشان گفتند: «متن به وصوح اشاره به بحر عرب نمی کنه» در حالیکه در متن به صراحت و وضوح هرچه تمامتر عباراتی چون دریای تازیان و بحر تازی و... آمده است و حتی اسکن متن مربوطه هم در متن قرار داده شده تا اتمام حجت شود. گویا جناب فرشاد پژوهشگر زحمت مشاهده اسناد را به خود نداده اند. 4. بحث مقاله درباره دیدگاه موبدان ساسانی است. ولی جناب فرشاد برای نقد این گفتار از عثمانی‌ها سند آوردند. که البته این سند هم مربوط به دریای عمان و اقیانوس هند است. این در حالی است که موبدان ساسانی دقیقاً دریایی را به عرب منسوب کردند که مربوط به نواحی حیره (کویت و عراق) و بحرین (بحرین و امارات و قطر و...) است. جناب فرشاد حیره و بحرین را مربوط به اقیانوس هند میدانند؟ امروزه نه تنها دانشگاهیان بلکه کودکان دبستانی هم میدانند که کویت و قطر و امارات و بحرین و... در ساحل خلیج فارس هستند. نه در اقیانوس هند. پس بهتر است سخنی نگویند که موجب خنده کودکان دبستانی شود. 5. سندی که از موبدان ساسانی ارائه شد کاملاً واضح است و ربطی به هرودوت و گزنفون ندارد و اختلافات آنان کاملاً بی ارتباط با سند ساسانی است. بهتر است امثال فرشاد لجبازی و تعصب و تحجر را کنار بگذارند.

این متن درباره حیره است و حیره از جنوب غرب بصره تا دریای سرخ امروزی بود که نام دیگر دریای سرخ دریای عرب است.بحرین منطقه ای جدا از حیره است که هگر یا هجر نام داشت.کتاب تاریخ فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی دکتر محمد محمد ملایری را مطالعه کنید

سخن شما درست نیست. چون شمال دریای سرخ در عصر ساسانیان، در اخنیار روم بود. پس تعیین حاکم برای آن منطقه نمیتوانست در اختیار حکومت ساسانی بوده باشد. حقیقت این است که حیره همان کویت و جنوب عراق امروز است و ربطی به دریای سرخ هم ندارد. لا اقل در این نوشته، منظور از دریای عربی، همان خلیج فارس است. اگر معتقدید که دکتر ملایری با شما موافق است، جلد و صفحه را اعلام کنید.

با سلام . سخنی که نوشتید درست است اما نتیجه ایی که گرفتید نادرست . از این که زردشتیان ساسانی یا که جغرافی نویسان ساسانی خلیج فارس را خلیج عرب ( دریای تازیک﴾ نامیدند هیچ شکی نیست اما آیا این کار آنها خلاف وطن دوستی بوده یانه و نتیجه ایی که شما درباه حس میهن دوستی آنها گرفتید درست است یا نه جای بحث دارد در ابتدا باید گفت هویت ایرانی بمعنای واقعی آن و ایرانی گری در زمان ساسانیان شکوفا شد که قطعا آیین زردشتی که آیین رسمی ساسانیان بود مهمترین نقش را در آن داشت . اما خلیج عرب ﴿دریای تازیک﴾ ! خلیج فارس در طول تاریخ دارای نام گذاری متفاوتی بود : دریای الهه . دریای سفلی . دریای سرخ . دریای کلدانی ها . دریای جنوب . دریای پارس . دریای عرب و دریای بصره غیره و هرکس نامی بر آن می گذاشت و حساسیتی که حالا نسبت به این نام گذاری وجود دارد قبل نبود . مثل کورش آن را دریای پارس نگفت بلکه گفت دریای جنوب و اسکندر آن را دریای پارس نامید آیا اسکندربیشتر از کورش ایران دوست بود . یا که بعضی از جغرافی دانان رومی قبل از ساسانیان آن را دریای عرب می گفتند در حالی خود عربها نامی دیگر می گفتند از جمله دریای پارس . این نشان دهنده عدم حساسیت در نامگذارى اين دريا در گذشته بوده است نه عدم میهن پرستی و غیره.

همش دروغه تورج دریایی گفت اتفاقا من اصلاح کردم! همه میدانن "ور پهلوی به معنای حصار دیوار " تازیان.... پایگاه خردگان پاسخ شما رو داد ....تورج دریایی پاسختون داد ..."شرافت داشته باش اون کسی "که شک ندارم خود مزدور ال سعود و امت گرا و یا پانترکی ...این پست کذایی گذاشته پاک کن....هر کسی خواست بگه براش بفرستم سخنان تورج دریایی مترجم این کتاب .... اگه هم پاک نکنی هیچ اشکالی نداره از راه قانونی عمل میکنیم.."خائنین وطنفروش در پوستین امت گرایی!!!!!!

سند از این واضحتر، چرا اینقدر خودت و به جاده خاکی می زنید.......

سعی نکن با جنجال و غوغا حرف خودتو به کرسی بنشونی ! تورج دریایی تو کدوم کتاب اصلاح کرده ؟؟؟!!!!!! تورج دریایی کتاباش بین المللیه. اون وقت میاد حرف خودشو تو یه سایت بی خرد که مدیرش غرق در توهمه نقض کنه ؟!؟!؟!؟!؟ میفهمی چی میگی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قرصاتو خوردی ؟!!!!! خخخخ اسکن کتاب تورج دریایی رو اون بالا ببین ! و اینقدر یاوه نگو ! سایتها و کانالهای باستاتگرایی به ویژه سایتی که مدیرش سابقه اعتیاد به هروئین داره و بردنش بستنش ترکش دادن !!!! حالا واسه یه مشت احمق این سایتها و کانالهای مسخره شده مرجع فکری !!!! ببین با کیا شدیم 70 میلیون ! برو از من شکایت کن ببینم چه غلطی میخای بکنی خخخخخخ

نیازی نیست برای تبلیغ دین دین دیگر را نفی کنیم اگر اسلام دین درستی باشد در دل مردم نفوذ میکند همانگونه که سال هاذ از حطرات بسیار پاس داشته شده شور بختانه شما نادانسته در راستای آماج پانتورکیسم و پان عربیسم حرکت میکنید خود را اصلاح کنید

با سلام عده ای از دوستان که به متن اعتراض وارد میکنند و میگویند مقصود ساسانیان از "دریای تازیان" یعنی "دریای عرب" همان دریای سرخ است، باید پاسخ بدهند که مگر حیطه ی مملکت ساسانی دریای سرخ بوده که بر آن استاندار مینشاندند؟

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.