افزودن نظر جدید

Rise of an Empire در بر دارنده ی راستینگی هایی است. چشمان خود را بشوییم و گذشته ی خود را نپوشانیم. همه ی جهان بر این باورند که ایرانیان در تازش به یونان چه بسا فرهنگ بشری را نابود می نمودند. اما ایستادگی دلیرانه یونانیان اخلاق و فرهنگ رو به رشد بشر را نجات بخشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.