افزودن نظر جدید

سلفی ها قبر را خراب کرده وخاک انرا بردند وجسدی درکارنبوده فقط برای اینکه جای قبر دیگر زیارتگاه نشود گفته اند جسدی وجود داشته وانرا به جای دیگر بردند پس زیارتگاه بازهمان جاهست ای ساده ها
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.