افزودن نظر جدید

همه میتو نن برای خودشون پیامبر باشند با ید خودشون را کشف کنند پیامبر هم یک انسان بوده بخاتر اعمالی که کرده خهص شده همه یکسانند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.