افزودن نظر جدید

در دروغگویی شما همین بس که به امام خمینی که از سال 42 مشغول مبارزه سیاسی بود و همه شاگردانش را به وادی سی 1- تفاوت "حضرت والا" و "حضرت آقا" را توضیح دهید! حضرت والا از ترس بیان می شد حضرت آقا با عشق و به نیت تقرب به خداوند بیان می شود 2- دو کلمه "مقام عظمای ولایت" و "شاهنشاه آریا مهر" را تعریف کنید! مقام عظمای ولایت، رهبری دینی و سیاسی است که از بین مجتهدان جامع الشرایط و با سیاست آشنا انتخاب می شود که انتخاب کنندگان نیز خود از طرف مردم انتخاب می شوند و هم در قبال مردم و هم در قبال خداوند باید جوابگوی اعمال خود باشد که با لرزش و سوءاستفاده از مقام خود هم پیش خداوند و هم پیش مردم جایگاه خود را از دست می دهد شاهنشاه آریامهر، یا به صورت کودتای نظامی و یا به شکل موروثی به عنوان شاه و رهبر مملکت انتخاب می شود که نه در برابر خداوند حاضر به جوابگویی است و نه در برابر مردم. و حرف فقط حرف خودش است و تنها راه برکناریش، کودتا، مرگ توسط فرزند یا افراد دربار یا انقلاب مردم و ... آریامهرش هم یک صفت تشریفاتی تو دل بروی ملی ای هست 3- معنی عبارتهای " جانم فدای رهبر" و " جان نثار" را به طور خلاصه شرح دهید! جانم فدای رهبر ۱ از عشقه ۲ بیشتر در جایی که رهبر حضور نداره بیان میشه ۳ بیشتر توسط عده ی زیادی بیان میشه ۴ بخاطر راهی که رهبر در آن حرکت می کند بیان میشود ۵ بیشتر توسط انسان هایی شجاع و از جان گذشته و نترس بیان می شود ۶ به نیت نزدیکی و قرب الهی بیان می شود جان نثار ۱ بیشتر توسط انسان های چاپلوس و از سر ترس بیان می شود ۲ در جلوی شاه یا نزدیکان شاه بیان می شود ۳ بیشتر به قصد رسیدن به ثروت و مقام بیان می شود 4- دو کلمهء "بیت" و "کاخ" چه تفاوتهایی دارند؟! بیت، مکانی است ساده چون حسینه یا سالن یا مسجد یا مدرسه است دارای فضایی برای حضور آحاد ملت که به صورت علنی سخنرانی ها و دیدارهای رهبر و مراسمات مذهبی و ملی در آن برقرار می گردد و ورود برای آحاد ملت ( موافق و مخالف و ... ) آزاد است. کسانی که به آن جا وارد می شوند عاشقانه و باز هم به قصد تقرب به خداوند یا به عنوان شاکی و مخالف برای زدن حرف شان به آن جا پا می گذارند کاخ، مکانی است مجلل که مخصوص شاه و درباریان و ورود به آن فقط برای از ما بهتران مجاز می باشد 5- تفاوت دو گروه "عاشق ولایت" و "فدوی" را در چند سطر توضیح دهید! عاشق ولایت، عاشق راه رهبر، عاشق معنویت و درایت رهبر، عاشق ساده زیستی رهبر، عاشق شجاعت رهبر، عاشق دخالت نداشتن رهبر در فسادهای مالی و اجتماعی، عاشق صبر رهبر ، ... و باز هم به نیت تقرب خداوند می باشد فدوی، بیشتر از سر ترس و از سر تظاهر و تصاحب ثروت و مقام می باشد 6- "بنیاد پهلوی" و "بنیاد علوی" چه تفاوتی دارند؟ اگر این سوال به مسائل مالی مربوط می شود: بنیاد پهلوی، منبع درآمدی است که با عرق جبین مردم پر می شود و در جهت رفاه و خوش گذرانی های شاه و خانواده و اطرافیان خرج می شود سهم امام، کاربرد شخصی ندارد، منبعش مردمند که از روی تقرب به خداوند به این صندوق پول می فرستند، برای فقر زدایی و مسائل فرهنگی و کمک به زلزله زدگان و سیل زدگان و ... مورد استفاده قرار می گیرد 7- جمله " سسلطنت عطیه ای است الهی " رابطه ای با عبارت "مقام عظمای ولایت جانشین امام زمان" دارد ؟ سلطنت عطیه است الهی، برای نرمش مردم در برابر ناعدالتی ها و ... بیان می شود مقام عظمای ولایت جانشین امام زمان، یعنی مقام عظمای ولایت ، امام زمان نیست بلکه سعی دارد جامعه را کنترل کند تا در هنگام ظهور امام زمان جامعه را به ایشان تحویل دهد و مقامی نیست که برای مقام عظمای ولایت باقی بماند ( که همین خود در دل ندادن رهبر به این جایگاه نقش بسیاری دارد) ً8- تفاوت "رای ملوکانه " با "حکم حکومتی" کدام است؟ رای ملوکانه، هر صحبت و نظر شخصی است که با دیدی خوب یا بد، بدون در نظر گرفتن شرایط و مصالح ملی و دینی از سوی شاه بیان می شود تا بگوید حرف آن است که من می گویم حکم حکومتی، حکمی که با توجه به شرایط اجتماع، برای وحدت مردم در جهت منافع ملی و مذهبی از سوی رهبر و به قصد تقرب به خداوند بیان می شود 9-فرق "شاهرود"با "امامرود" را بیان کنید. شاهرود، یعنی رود بزرگ امام رود ، یعنی رهبر رودها 10- "بندر امام" با "بندر شاه" چه تفاوتی دارد ؟! بندر امام، بخاطر محبوبیت و کارهای پسندیده ی امام با نظر مردم و مسئولین محلی برای خوش آمد مردمی که از ظلم شاه به ستوه آمده اند، از اسم بندر شاهپور تغییر اسم داده است بندر شاه، بندری است که با دستور شاه یا اطرافیان و درباریان، برای خوش آمد شاه نام گذاری شده و نهایتاً فرق عمامه با تاج ؟! عمامه، پارچه است ساده که برای نشانه شدن طلبه ها در بین مردم بر سر گذاشته می شود تا هم شخصی که چنین پارچه ای بر سرش گذاشته می شود بداند که طلبه ای بیش نیست و هم مامن و مرجعی برای مردم باشند، در ضمن هر کسی می تواند با درس خواندن و تقوا پیشگی آن را با تشخیص علما( شانیتش رو داشته باشه) بر سر بگذارد تاج، کلاهی است که با طلا درست می شود و فقط بر سر شاه گذاشته می شود و بعد از آن به فرزندش خواهد رسید و علامتی است برای اینکه بدانی که چنین شخصی اجازه دارد هر کاری بکند و هر حرفی بزند و جوابگوی هیچ شخص و مرجعی نباشد و کسی حق اعتراض به چنین شخصی را نباید داشته باشداسی کشیده بود دروغ میبندی که گفته روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند!!! بقیه حرفات هم همینطوریه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.