افزودن نظر جدید

البته این که در آیینی به مسئله ای بیشتر اشاره شده نشان این نیست که بدان زیاد اهمیت می داده است بلکه نشان این است که با مشکلی از آن جنس بیشتر روبرو بوده است تا آنجایی که بنده می بینم ایرانی ها عین هلو حلوا دارند دروغ می ویند در همه رده ها و ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.