افزودن نظر جدید

در هیچ یک از ایات قران نهی از دروغ گویی وجود ندارد و ایاتی که شما اوردید مغالطه بودند ، بگردید ایه ای واقعی پیدا کنید !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.