افزودن نظر جدید

با سلام. تازه با سایت شما آشنا شدم. در مورد بحث شما همین مطلب را اشاره کنم که یکی از پندهای نوشته شده بر تاج انوشرولن این بود که «خویشتن را به راستی معروف کنید. (نگاه کنید به مقاله وحید سبزیان پور، پندهای مکتوب بر تاج انوشروان) ضمنا یکی از دلایل پذیرش اسلام از سوی ایرانیان که بر آیین زردشتی و خردمند و فرزانه و ادب دوست بودند، قبول اسلام به دین برتر بود وگرنه در خردمندی آنان شکی نیست. پس به نظر این جانب این بحث ها و گوی را در زمین یکدیگر فرستادن و نزاع‏ها چیزی جز مغالطه و جدل بی‏ نتیجه نیست. لطفا در این مورد چشم ها را شسته و جور دیگری نیز بنگرید. bahramim91@gmail.com
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.