افزودن نظر جدید

سني يعني پيرو سنت پيغمبر (ص) حال پيغمبر (ص) سني بود يا شيعه ؟ شيعه يعني در شعاع ولايت قرار گرفتن سني و شيعه بازي براي گمراه كردن خلق خدا راه يكي بيشتر نيست اينطرف آتش آنطرف آتش ، زمان امام حسين (ع) لشگريان يزيد رو اينگونه عليه پسر پيغمبر كرده بودند كه او از دين برگشته مرتد است و از اين قبيل مزخرفات الان هم عليه حق هست ، بياييم راه خدا را از خود او بخواهيم ، ادعوني استجب لكم براي خواستن مال دنيا نفرمودن براي طلبيدن راه فرمودن اهدنا الصراط المستقيم خدايا من مرد راه نيستم خودت منو به راهت هدايت كن .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.