افزودن نظر جدید

وظفه دینی رابالذت واحترام به مراجع دینی ومحبت چهارده معصوم وخواندن قرآن باعث دورشدن از شیاطین وجادوگران کثیف می شه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.