افزودن نظر جدید

در دین زرتشتی هیچ چیز پاکیزه تر و پاکیزه کننده تر از ادرار گاو نیست(منافاتی هم با گاوپرست بودن هندی ها نداره). البته زمان زندگی زرتشت هم مشخص نیست و این مطالب هم به نظر من نمیخواد ثابت کنه که زرتشت دین الهی نداشته و یا به قول شما نادان بوده ، بلکه ثابت میکنه اصل آیین زرتشتی هر چه که بوده در حال حاضر آنقدر مسخ و تحریف شده و صورت خرافی و ضد عقلی پیدا کرده که شایستگی هدایت بشر به سعادت رو نداره راجع به زنده به گور شدن دختران توسط اعراب هم (فارغ از این که بخوایم بررسی فقط اعراب این کارو میکردن یا اقوام دیگه ای هم مرتکب این عمل احمقانه میشدن) میگیم به هیچ وقت این عمل مبنای اسلامی نداشته و نداره. اگه شما فکر میکنی که داره ، سندشو بیار . البته من بعید میدونم که اعراب هنوز همچین کاری بکنن اما به فرض هم که بکنن ، طبق عقاید دوران جاهلیتشونه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.