افزودن نظر جدید

درود بر شما، ولی موبد خورشیدیان رئیس انجمن موبدان فرمودند که وندیداد برای زرتشتیان مقدس است. بنگرید: [http://www.adyannet.com/fa/news/16339]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.