افزودن نظر جدید

وندیداد زرتشت ننوشته مغان نوشتن این احکام در ایین زرتشت رد شدن که نسبت به زن میدهند اسلام پر از اشکاله فقط گرفتن وندیداد ول کن نیستن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.